Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsus otsustas kolme struktuurivahendite rakenduskava kasuks

Valitsus otsustas kolme struktuurivahendite rakenduskava kasuks


Tänasel kabinetinõupidamisel otsustas valitsus muuta oma varasemat otsust ja koostada Euroopa Liidust Eestile järgneva seitsme aasta jooksul laekuvate struktuurivahendite kasutamiseks seni plaanitud nelja rakenduskava asemel kolm.

Valitsus otsustas mitte minna edasi hariduse, teadus- ja arendustegevuse ning tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamise rakenduskava koostamisega ning jaotada selles sisalduvad tegevussuunad teiste infrastruktuuri arendamisele suunatud rakenduskavade vahel.

Rahandusminister Aivar Sõerd rõhutas, et partnerite ja tulevaste toetuse saajate jaoks on selline lähenemine otstarbekam. "Ühtsemad ja omavahel paremini seotud rakenduskavad võimaldavad riigi prioriteetidest toetusraha kasutamisel paremini aru saada ning tegevust ja selle tulemusi jälgida," selgitas minister.

Energeetika valdkond kuulub edaspidi elukeskkonna rakenduskava alla. Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamine liigub ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri arendamise rakenduskava alla. Hariduse ning tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamise valdkond kuulub edaspidi elukeskkonna arendamise rakenduskava alla. Inimressursi arendamise rakenduskavas muutusi ette näha ei ole.

Rakenduskavade ülesehituse muutmise taga on vajadus suunata rahalisi vahendeid ühest prioriteedist või projektist teise. Seda on oluliselt lihtsam teha, kui omavahel seotud tegevused kajastuvad ühes rakenduskavas. Kavade arvu vähendamise tingisid ka administratiivsed kaalutlused, kuna väiksema kavade arvu juures vähenevad administratiivsed riskid, kulud ja halduskoormus.

Rakenduskavade struktuuri muutmine ei too kaasa valitsuskabineti poolt juulis esialgselt heakskiidetud rahaliste vahendite mahu muutumist ümber paigutatavatele prioriteetidele - raha liigub koos tegevustega ühest rakenduskavast teise. Ka ei muutu prioriteetsete suundade sisu, need tõstetakse teistesse rakenduskavadesse tervikuna oma praegusel ettevalmistatud kujul.

Algselt kavandatud rakenduskavade arvu vähendamise ja tegevussuundade ümberjaotamise vajadusele juhtis käimasolevate mitte-ametlike läbirääkimiste käigus tähelepanu Euroopa Komisjon. “Kuigi see otsus tuli mõnevõrra hilises rakenduskavade koostamise faasis, oli seda just nüüd vajalik teha Euroopa Komisjoniga toimuvate läbirääkimistega edasiliikumiseks,” sõnas Aivar Sõerd. “Seeläbi saame vältida läbirääkimiste venima jäämise ohtu ja toetuste kasutamise alguse viibimist.”

Allesjäävate rakenduskavade juhtministeeriumid jäävad endisteks - elukeskkonna arendamise rakenduskavaga tegeleb keskkonnaministeerium; vastavalt sisu muudatusele täpsustatud nimetusega ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri arendamise rakenduskavaga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning inimressursi arendamise rakenduskavaga haridus- ja teadusministeerium. Seni hariduse, teadus- ja arendustegevuse ning tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamise rakenduskava koostamise töörühma kuulunud partnereid kaasatakse teiste rakenduskavade koostamise töörühmadesse vastavalt prioriteetsete suundade ümberpaigutamisele.

Rakenduskavad on riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 elluviimise täpsemad plaanid, millega otsustatakse Eestile eraldatavast 53,2 miljardi kroonist finantseeritavad tegevused. Struktuurivahendite strateegia on üks osa riigi eelarvestrateegiast ja määrab kindlaks üldised eesmärgid ja prioriteedid valdkondades, mille arendamisel on Eestil võimalik kasutada Euroopa Liidu struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi toetusraha. Peagi algavad rakenduskavade ametlikud läbirääkimiskõnelused Euroopa Komisjoniga. Valitsuse sihiks on jõuda rakenduskavade omapoolse heakskiitmiseni ja esitada need ametlikult Euroopa Komisjonile 2006. aasta lõpuks.

Lisainformatsioon:
Siim Sikkut
riigieelarve osakond
rahandusministeerium
tel 611 3543
e-post siim.sikkut@fin.eeKristel Peterson
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3049
gsm 501 2107
e-post Kristel.Peterson@fin.ee
19 Oktoober 2006
  Kommentaarid