Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Algas konkurss vandetõlgi ametikohtadele

Algas konkurss vandetõlgi ametikohtadeleJustiitsminister kuulutas välja konkursi vandetõlgi ametikohtade täitmiseks.
Vandetõlk peab ametit vabakutselisena, tõlke õigsuse kinnitamisel on ta võrdne
notariga.

Justiitsministeeriumi nõuniku Monica Vürsti sõnul on vandetõlke juurde vaja,
kuna nõudlus nende töö järele üha kasvab. „Erinevalt tavalisest tõlgist annab
riik vandetõlgile õiguse kinnitada enda või ka mõne teise isiku tõlgitud
dokumendi tõlke õigsust, tõlke ärakirja õigsust ning tõlgitava dokumendi
ärakirja õigsust, seega ei pea isik minema selleks eraldi notari juurde,“
selgitab Vürst.

„Samal ajal võib vandetõlk teha ka muud tööd ja olla ise ettevõtja, kui tema
tegevus on seotud tõlkimise, keeleõpetuse või omandatud võõrkeele sagedase
kasutamisega,“ lisas Vürst.

Vandetõlke vajatakse:

Vene keeles: Põhja-Eesti 16, Lõuna-Eesti 5, Lääne-Eesti 2, Ida-Eesti 10 kohta;

Saksa keeles: Põhja-Eesti 5, Lõuna-Eesti 4, Lääne-Eesti 4, Ida-Eesti 4 kohta;

Itaalia keeles: 2 kohta (tööpiirkond üle Eesti).

Eksamil võib valida kolme keelesuuna vahel:

1. keelesuund: võõrkeel-eesti keel;
2. keelesuund: eesti keel-võõrkeel;
3. keelesuund: võõrkeel-eesti keel-võõrkeel.

Kandideerima ootame akadeemilise kõrgharidusega Eesti ja Euroopa Liidu
kodanikke, kes vastavad „Vandetõlgiseaduse“ § 3 lg 2 ja § 9 lg 1,
„Notariaadiseaduse“ § 6 lg 2 ja 3 tingimustele.

Osalemiseks tuleb 1 kuu jooksul (kuni 24. novembrini 2006) saata avaldus
Justiitsministeeriumisse märgusõnaga „Vandetõlk“.

Avalduses tuleb märkida vastav(ad) keel(ed) ja keelesuun(a)d, tööpiirkond ning
võõrkeelte kasutamise kogemused. Avaldusele tuleb lisada elulookirjeldus ja
akadeemilise kõrghariduse olemasolu tõendava dokumendi lihtärakiri.

Täpsem info Justiitsministeeriumi veebilehel aadressil: www.just.ee/110
25 Oktoober 2006
  Kommentaarid