Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tartus Sinine nädal

UNICEF alustab oma nn. Sinise nädala linnadeprogrammi Eestis just Tartu
linnast.

Sinine nädal toimub 27. oktoobrist kuni 3. novembrini.

Nädala üks põhieesmärke on tutvustada lastevanematele ja lastele oma linnas
laste heaks tehtut, kuid eriti Tartu lastele-noortele olemasolevaid
huvitegevuse võimalusi. Tänapäeva kiire elutempo juures on vajalik noortele
anda võimalus alternatiivse tegevuse jaoks. See on ka ürituse üks eemärke,
tuua lapsed ja noored välja koduseinte vahelt või lihtsalt tänavalt ja
näidata, et toimub palju põnevat ka mujal. Just võimaluste loomine lastele
ja olemasolevate tutvustamine, see on meie Sinise Nädala põhiteema.Sinine Nädal on samas ka UNICEFi uue rahvusliku programmi „Eesti, noored ja
eeskujud” tutvustamiseks, kus tahame esile tõsta need väärtushinnangud ja
aateid, mis veel 90-date aastate alguses olid Eesti rahvale ilmselged.
Lühidalt: eesti keel, - mida räägitakse lohakalt ja meie kirjandus, mida ei
loeta; meie lipp -,

mida ei austata tõelise rahvuslipuna; hümn, - mida enam ei laulda ja sõnu ei
teata; jne. jne. jne. Noored vajavad eeskujusid, seda on näidanud ka meie
küsitlused koolides, kuid nad ei oska neid sageli leida. Aga meie endi
kõrval on eeskujusid, keda järgida: ema-isa või vanavanemad kodus, õpetajad,
treenerid.

On ju Tartu linnas plejaad ühiskonna-, kultuuri-, hariduse- ja
sporditegelasi, keda tuleks seada noortele tõelisteks eeskujuks.

Nädalat läbivaks teemaks on „Eesti noored ja eeskujud”, üritused toimuvad
kogu Tartu linnas. Kavatseme kaasata nii noortekeskused, koolid, huviringid-
ja klubid, kus toimuksid nn. avatud-uste-päevad ja kus lastel, kuid ka
vanematel, oleks võimalik tutvuda huvitegevse võimalustega.

Lisa: Sinise Nädala tutvustus

Sinise nädala kava on väljas ka Tartu linna koduleheküljel.
___________________________________
Toomas Palu
UNICEFi Esindaja Eestis
641 33 00
50 13 169
unicef@unicef.ee
25 Oktoober 2006
  Kommentaarid