Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tervisekaitseinspektsioon (TKI) hoiatab

Tervisekaitseinspektsioon (TKI) hoiatab

Tervisekaitseinspektsioon hoiatab tarbijaid valemärgistusega süütevedeliku
eest.

Vastavalt Tervisekaitseinspektsiooni 25.10.2006 tehtud ettekirjutusele
kuulub müügilt kõrvaldamisele:

Süütevedelik „Voitkad”, 1 liiter
§ Pakendaja: OÜ Kiviõli Keemiagrupp
§ Turustaja: AS Tanklavarustus

Toote koostises oli nimetatud etanool, kuid toode sisaldab ka metanooli.
Kuna vedelik pudelis sisaldab üle 20% metanooli, siis olemasolev märgistus
on eksitav ega väljenda temas sisalduvat ohtu. Vastavalt sotsiaalministri
03.12.2004. a määrusele nr 122 „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise,
klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ja kord”, peab üle
20% metanooli sisalduse puhul olema märgistuses sõnastus metanooli sisalduse
kohta – „sisaldab metanooli” ja järgmine riskilause:
„Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel,
kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel”.
Antud toote märgistuses need puuduvad.

Sama määruse nõuete kohaselt peavad sellise metanoolilahuse märgistuses
olema ka järgmised ohutuslaused:
„Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt
suletuna. Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada! Kanda sobivat
kaitseriietust ja –kindaid. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral
pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti)”.
Antud tootel puudub ohutunnuse sümbol ja selle sõnaline tähendus „mürgine”.


Tervisekaitseinspektsioon on alustanud ettevõtte vastu menetlust.


Lisatud fotod müügilt kõrvaldamisele kuuluvast tootest.

Lisainformatsioon:
Eli Lilles
Tervisekaitseinspektsiooni pressiesindaja
+ 372 56 988 110
+ 372 6 943 546
Eli.Lilles@tervisekaitse.ee
www.tervisekaitse.ee
25 Oktoober 2006
  Kommentaarid