Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Pavlovsk - Keskkonnainspektsioon alustas haldusmenetlust

Pavlovsk - Keskkonnainspektsioon alustas haldusmenetlust

Keskkonnainspektsioon on alustanud haldusmenetlust, et teha kalalaevale Pavlovsk ettekirjutus lahkuda Eestist esimesel võimalusel. Gruusia lippu kandev Pavlovsk on kantud Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevade B nimekirja.

Keskkonnaministeeriumile teadaolevalt võib kalalaeval olla tehniline rike, mille tõttu ei saa laev kohe sadamast lahkuda. Eile käisid laeval Keskkonnainspektsiooni ja Veeteede Ameti töötajad ning praegu ootab Keskkonnaministeerium Veeteede Ametist ametlikku kontrolli tulemust Pavlovski tehnilise olukorra kohta.

*Euroopa Liit on NEAFCi lepingu osapool ja sellest tulenevalt kehtivad NEAFCi reeglid ka Eesti suhtes. Seetõttu ei tohi see kalalalev siseneda ka mitte ühtegi teise Eesti sadamasse," ütles Keskkkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. Samuti ei tohi *musta" nimekirja kantud laevu teenindada ei sadamates ega ka Eesti lipu alla sõitvate laevade poolt merel.

Pavlovski juhtumi puhul on asjakohane arvestada ka Euroopa Liidu Ministrite Nõukogus 24. oktoobril 2006 vastu võetud määrust, mis kinnitab 2006. aastaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ja tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes. Samuti sätestab määrus laevad, mis on tunnistatud NEAFCi poolt ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevadeks ning kohaldab nendele laevadele EL liikmesriikide sadamatesse sisenemise keelu. Määrus hakkas kehtima täna, 26. oktoobril.

Praegu arutavad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainspektsioon edasist tegevust kalalaeva Pavlovsk juhtumi puhul. Avalikkust teavitatakse uutest otsustest.


Lisainfo:

Ain Soome
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja
Tel 626 0711
GSM 512 0430

Lugupidamisega,

Manuela Pihlap
Pressiesindaja
Tel 626 2908
GSM 5625 0398
E-post manuela.pihlap@envir.ee
26 Oktoober 2006
  Kommentaarid