Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi eelinfo 30. oktoober kuni 5. november

Esmaspäeval, 30.oktoobril toimub Tartus Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskeskuses semanar "Metsade kaitse tulekahjude eest". Seminari teemad on: milline peaks olema suurpõlenguid ennetav info, seire ja koostöösüsteem ning ametkondade ühine ennetava tegevuse strateegia. Seminaril osalevad Keskkonnaministeeriumi, Päästeameti, keskkonnateenistuste, Keskkonnainspektsiooni, RMK, regionaalsete päästekeskuste, häirekeskuste, metsaomanike organisatsioonide esindajad.

Samateemaline seminar toimub ka 31. oktoobril Tallinnas.

Lisainfo:
Vaike Pommer
RMK konsultatsiooniosakonna vanemkonsultant
676 7838
vaike.pommer@rmk.ee

Teisipäeval, 31.oktoobril toimub Tartu Ülikooli Türi kolled*is teabepäev, mis annab ülevaate kesksematest keskkonnaprobleemidest, uutest õigusaktidest, omavalitsuste keskkonnaalastest ülesannetest, KIKi toetustest ja keskkonnajärelevalve probleemidest. Teabepäevale on oodatud omavalitsuste juhtid ja keskkonnaküsimuste ja planeeringutega tegelevad spetsialistid.

Lisainfo:
Allan Piik
Keskkonnaministeeriumi Järvamaa Keskkonnateenistuse juhataja
384 8689

31. oktoobrist 1. novembrini toimub Kabalas Järvamaa loodushuvilistele õpilastele sügisene keskkonnalaager, kus kahe päeva jooksul tutvutakse Paide reoveepuhasti tööga, mõõdetakse ökoloogilist jalajälge, mängitakse maastikmängu ning tegeletakse rühmatöödega. Järvamaa koolide keskkonnalaager on maakonna loodusainete õpetajate ja Järvamaa Keskkonnateenistuse ühisprojekt, mis toimib juba 5 aastat. Üritus on lülitatud 2006.a keskkonnateadlikkuse programmi ning seda finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Reet Mändla
Järvamaa loodusainete õpetajate ainesektsiooni esimees
5343 7562

Teisipäeval, 31. oktoobril korraldab Jõgevamaa Keskkonnateenistustoimub õppereisi, mille käigus külastatakse Tallinna Taaskasutuskeskust, Tallinna Prügilat, OÜ Eesti Pandipakendit ja Paljassaare reoveepuhastit. Osalema on oodatud omavalitsuste spetsialistid ja kõik nimetatud valdkonna huvilised.

Lisainfo:
Moonika Aunpuu
Keskkonnaministeeriumi Jõgevamaa keskkonnateenistuse jäätmete ja õhu peaspetsialist
776 2419
moonika.aunapuu@jogeva.envir.ee

Teisipäeval, 31. oktoobril algusega kell 15 toimub Räpina Vallavalitsuse saalis (Kooli 1, Räpina) Räpina poldri LIFE projekti lõpetamine. Projekti läbiviijad ja partnerid tutvustavad kolme aastaga tehtut ning räägivad oma kogemustest ja tulemustest.

Lisainfo:
Riho Kinks
Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa Keskkonnateenistus LIFE Nature projekti juht
508 6690

Kolmapäeval, 1. novembril alustab tööd Eesti Loodusmuuseumi direktorina Maris Laja.

Kolmapäeval, 1. novembril algusega kell 17 toimub Helsinkis (City Hall) rahvusvahelise fotokonkursi *Läänemere rannikul" tulemuste väljakuulutamine ja näituse avamine. Näitus jõuab aasta lõpus Eestisse, kus selguvad Eesti Grand Prix võitjad.

Lisainfo:
Carmen Raudsepp
Keskkonnaministeeriumi keskkonnahariduse büroo peaspetsialist
626 2826
carmen.raudsepp@envir.ee

Kolmapäeval, 1. novembril toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuses (Keskallee 19, Kohtla-Järve) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik arutelu. Kohtla-Järve Linnavalitsus algatas maaüksuse Ehitajate tn 128d maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu KSH. Kavandatava tegevuse eesmärk on õlijäätmete ümbertöötlemistehase detailplaneeringu koostamine ja ümbertöötlemistehase väljaarendamine koostatava detailplaneeringu alusel.

Lisainfo:
Tamara Ivanova
Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse jäätmete peaspetsialist
332 4415
tamara.ivanova@ida-viru.envir.ee

Reedel, 3. novembril algusega kell 9 toimub Hiiumaal Suuremõisa Tehnikumi uues õppehoones õppepäev jäätmete ja veemajanduse teemal. Osalema on oodatud kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistid ja vastavate tegevusvaldkondade spetsialistid.

Lisainfo:
Kalev Liit
Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa Keskkonnateenistuse jäätmete peaspetsialist
462 2836
kalev.liit@hiiu.envir.ee

Anu Saue
Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa Keskkonnateenistuse vee ja õhu peaspetsialist
462 2835
anu.saue@hiiu.envir.ee
30 Oktoober 2006
  Kommentaarid