Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EAKL pressiteade

Harri Taliga tutvustab maailma ametiühingutele Eesti usaldusisiku seaduse eelnõu


Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimees Harri Taliga esineb esmaspäeval Viinis Rahvusvahelise Vabade Ametiühingute Konföderatsiooni (ICFTU) korraldataval konverentsil ettekandega Eesti usaldusisiku seaduse eelnõust ja Eesti ametiühingute võitlusest selles sisalduvate töötajatevaenulike seisukohtade vastu.Maailma ja Euroopa ametiühingud on ammu kursis Eestis kavandatava rünnakuga töötajate ja ametiühingute õigustele. "ICFTU ootab konverentsil ülevaadet viimastest arengutest eelnõu menetlemisel. Eks tuleb rääkida sellestki, kuidas Eesti valitsus on püüdnud eirata Euroopa Liidu ja ILO tööstandardeid," ütles Taliga. "Kindlasti on teiste riikide kolleegidel õpetlik kuulda, milliste jesuiitlike võtetega on sotsiaalministeerium püüdnud saavutada oma algset eesmärki - õõnestada ameti­ühingute seisundit töökohtadel."Sotsiaalministeerium on algusest peale püüdnud valede ja pooltõdede segamisega jätta muljet, et eelnõuga on kõik korras ja et ametiühingute protest on alusetu. "Kahjuks ei suutnud minis­ter Aab sellest hoiakust loobuda ka kolmapäeval, kui Riigikogus toimus eelnõu esimene luge­mine," märkis EAKLi esimees. "Juba ILO ekspertide tulek Tallinna näitas, et Eesti valitsuse kavatsused on töötajavaenulikud ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon tunneb tõsist muret konventsioonide rikkumise pärast."ILO ekspertide Eesti-visiidist oli ametiühingute hinnangul väga palju kasu - Eesti riik sai selge sõnumi, et tal ei ole võimalik eirata rahvusvaheliselt tunnustatud reegleid. "Kuigi ILO eksperdid tegid kolm ettepanekut kompromissi saavutamiseks, ilmutas ministeerium taas mee­levaldset suhtumist ning kirjutas eelnõusse mitte kõik kolm, vaid ainult ühe soovitustest - loomulikult selle, mis kõige rohkem sobis ministeeriumile ja tööandjatele," tõdes Taliga.Ametiühingud jätkavad võitlust töötajasõbraliku seaduse eest.

Lisainfo:
EAKL esimees Harri Taliga
64 12 800, 55 53 48 40EAKL infojuht Siiri Rebane

64 12 808, 58 190 400
30 Oktoober 2006
  Kommentaarid