Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
L-Viru Maavalitsuse eelinfo 44.nädal 2006

44.nädala * *Lääne-Viru Maavalitsuse eelinfo.

*_Esmaspäev, 30.oktoober_
Maavanem Urmas Tamme nõupidamine kell 9.00 Rakvere linnapea Andres
Jaadlaga maavanema kabinetis. *

*Maavalitsuse osakonnajuhatajate nõupidamine maavanema kabinetis kell
10-12.*

*_Teisipäev, 31.oktoober_
Maavanem Urmas Tamm kohtub Põhja-Eesti keskuse arendaja Urmas Kiburiga
maavalitsuses kell 9.*

*Lääne-Virumaa hariduse päev Rakvere Reaalgümnaasiumis (Võidu 67, Rakvere).
*Päevakava:
10.00 Avamine ja tervitussõnad: Toomas Väinaste, Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Urmas Tamm, Lääne-Viru maavanem
10.15 Omavalitsusliidu toimetamised hariduse valdkonnas. Kuno Rooba,
hariduskomisjoni esimees
10.30 Õpetaja ja kool õpilase arengu toetajana: õpetajate ja koolide
tüpoloogia Eestis
Ene-Silvia Sarv, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste õppetool.
11.50 Töö teemarühmades:
- Tugisüsteemid hariduslike erivajadustega lastele. Monica Jaanimets,
Lääne-Viru Maavalitsuse inspektor.
- Kooli, politsei ja omavalitsuse koostöö lapse kasvatamisel. Siiri
Rannamäe, Ida Politseiprefektuuri juhtivkonstaabel.
- Vägivald kodus ja koolis, Anni Vaher. Tallinna Laste Tugikeskuse
psühholoog
- Õpilase kasvatus koolis ja lasteaias, Eda Peinar. Rakvere
Reaalgümnaasiumi õpetaja
14.10 Rühmatööde kokkuvõtete esitlus
15.30 Noorte pedagoogide, haridusasutuste uute juhtide ja staa˛ikate
eripedagoogide, koolipsühholoogide ning logopeedide austamine
15.40 Lõpusõnad. Kuno Rooba, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse
liige, hariduskomisjoni esimees
16.00 Vastuvõtulaud
(/Info Jaan Lõõnik 32 58045, Kuno Rooba 32 29 654)/

*Maavanem Urmas Tamm Haridus- ja teaduministeeriumis Riigi Kinnisvara
ASi poolt rahastatavate koolide teemalisel nõupidamisel koos Vaeküla
kooli direktori Rein Sinitammega.*

*Sideamet mõõdab Elioni teeninduspiirkonnas interneti signaali levi
ulatust ja kvaliteeti.
*Mõõdistamisel viibivad Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ja maakonna
omavalitsuste spetsialistid.
Iga masti piirkonnas kontrollitakse vähemalt 2 kuni 4 punkti, seejuures
peavad kõik tugijaamad olema kaasatud. Peale
mõõdistamisi on Elonil kohustus alustada interneti teenuse pakkumist
Lääne- Viru maakonnas.
/Info Uuno Eiber 32 58 019/

*Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tõnis Randlane teeb
järelevalvet perearsti tegevuse üle Haljalas.*

*Maavalitsuse avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen Riigikantselei
kriisiveebi koolitusel* Stenbocki majas (Rahukohtu 3).

_*3**1.oktoober – 1.november*_
*Siseministeeriumi planeeringute osakond visiidil Lääne-Virumaal*. I
päeval külastatakse Tapa ja Rakvere vallavalitsust, kell 17.30
kokkuvõtete tegemine maavalitsuses, II päeval käiakse Rakvere
linnavalitsuses, Viru-Nigula ja Vinni vallavalitsuses, kokkuvõtted kell
15.30 algaval seminaril maavalitsuse saalis.
/(Info maavalitsuse planeeringuspetsialist Katri Ruut 32 58 016)/

*_Kolmapäev, 1.november_
Maavalitsuses alustab tänasest kabinetis 13 inimeste teenindamist
haigekassa blankettide täitmisel. */(Info sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna vanemspetsialist Liivi Miks 32 58 041)/

*Maakonna kriisikomisjoni koosolek kell 13 Kaitseliidu majas Pikk 15
Rakveres*. Arutusel eelolev kriisiõppus jm jooksvad küsimused.

*Maavalitsuse saalis infopäev algusega kell 10 kohalike omavalitsuste
sotsiaal-ja lastekaitsetöötajatele*. Arutusel:
tööhõive riiklikust programm - Inna Erik, Tööturuameti Lääne-Virumaa
osakonna juhataja.
Haigekassas kasutusel olevate blankettide väljastamine maavalitsuses -
Liivi Miks, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna vanemspetsialist.
(/Info Helbe Jaanimägi 32 58 043, Tiiu Kuus 32 58 042)/

*VIROL riigihanke komisjoni koosolek algusega kell 10.15 maavalitsuse
rõdutoas.* Päevakorras pakkumiste avamine. /Info Jaan Lõõnik 32 58 045/

*_Neljapäev, 2. november_*
*Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolek algusega kell 10.30 Toila
SPA hotellis*.
Päevakorras:
Raha eraldamine maakondlike ühisürituste kulude katteks. Toomas
Uudeberg, VIROL finantseerimiskomisjoni esimees
Maakondlike haridusürituste rahastamine 2007. Jaan Lõõnik, VIROL
tegevdirektor
SA Lääne-Viru Arenduskeskus tegevusest. Erika Pääbus, sihtasutuse juhataja
SA Põhja-Eesti Turism tegevusest. Mati Jõgi, sihtasutuse nõukogu
esimees, Aivar Ojavere sihtasutuse nõukogu liige, Tarmo Pajo,
sihtasutuse juhataja kt
Maavalitsuse informatsioon. Haridus ja kultuuriosakonna juhataja kt
Marge Lepik tutvustab osakonna ülesandeid lähiajal, sh ootusi hariduse
arengukava kooskõlastamisel.
Riigihanke korraldamine jäätmete sorteerimisvabriku projekteerimiseks.
Jaan Lõõnik
Informatsioon jäätmekeskuse äriplaanist. Jaanus Kiss, AS Innopolis
Konsultatsioonid ärikonsultant.
Informatsioon veemajandusprojekti edasisest käigust. Peep Vassiljev,
veemajandusprojekti nõukogu esimees.
Informatsioon omavalitsustöötajate suvepäevad. Jaan Lõõnik.

*Kell 12 Laekvere rahvamajas rahvaõpistu „Siin ja teispoolse vahel”,
kõneleb Simuna koguduse vaimulik Tauno Toompuu.*

*_2.-3.november_
Terviseedenduslik koolitus "Kohaliku rahva tervis on kohaliku
omavalitsuse teha ja määrata*" *Toila SPA-s Lääne-Viru
omavalitsusjuhtidele. *Koolituse teemad:
Miks on vaja omavalitsusel tegeleda rahvastiku tervisega?
Kuidas rahvastiku tervist luuakse? Omavalitsuse tervisevajadused ja
tervisesuutlikkus.
Terviseaudit – mis see on? Terviseauditi kasutamine omavalitsuse elanike
elukvaliteedi arendamisel.
Tervisevajaduste ja –ressursside kaardistamine KOV-i piires.
Tervisenõukogu visioon, eesmärkide ja prioriteetide määratlemine.
Eesmärkide ja prioriteetide defineerimine oma KOV-is
Terviseauditi planeerimine omavalitsuses – teooria ja praktika.
Hindamisindikaatorite valimine.
Turvanõuete rakendamine detailplaneeringute valmistamisel Rootsis.
/(Info maavalitsuse tervisedendusspetsialist Olga Boitsov 32 58033)/

*_Reede, 3.november_*
*Maavalitsuse haridusinspektor Monica Jaanimets koos lasteaiaõpetajatega
räägivad Raadio Viru Maakonnaminutite saates muukeelsest lapsest
lasteaias*. Saade on eetris pärast keskpäevaseid uudiseid.

*Maavalitsuse haridusinspektor Monica Jaanimets osaleb Järvamaa
alushariduse konverentsil "Iga laps on aare".*

*Haridus ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik Tartus
üldharidussüsteemi uut rahastamismudelit tutvustaval teabepäeval*.
/(Info Marge Lepik 32 58 030).
/

*Kell 18 Roela rahvamajas noortekeskuste kokkutulek.*

/Lugupidamisega/

/Hilje Pakkanen
avalike suhete nõunik
32 58 007, 53 499 629
30 Oktoober 2006
  Kommentaarid