Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rahandusminister kohtus Kersti Kaljulaidiga Euroopa Kontrollikojast

Rahandusminister kohtus Kersti Kaljulaidiga Euroopa Kontrollikojast


Rahandusminister Aivar Sõerd kohtus täna Euroopa Kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaidiga, kellega arutati kontrollikoja koostatud Euroopa Liidu 2005. finantsaasta aruannet.

Kontrollikoja aruande näol on tegemist ühe etapiga 2005. aasta Euroopa Liidu eelarve täitmise kinnitamisel. Eesti tervitab kontrollikoja tähelepanekuid olukorra paranemise märkide kohta. Siiski ei andnud kontrollikoda Euroopa Liidu 2005. aasta eelarve kasutamise osas ilma märkusteta ehk positiivset hinnangut.

Kontrollikoda tõi välja, et 2005. aasta oli komisjonile erilise tähtsusega, kuna võeti kasutusele tekkepõhine raamatupidamine, et parandada finantsteabe kvaliteeti ja asjakohasust. Kontrollikoda on seisukohal, et ELi 2005. aasta üldeelarve (makseid tehti 104,8 miljardi euro väärtuses) konsolideeritud raamatupidamisaruanne kajastab kõikides olulistes küsimustes õigesti Euroopa ühenduste finantsolukorda 2005. aasta lõpu seisuga. Märkusi tegi kontrollikoda peamiselt bilansis esinenud ebatäpsuste ja eelarveaasta pikkuse määramise menetluse ebajärjekindla rakendamise tõttu.

Tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse osas saab kontrollikoda teha märkusteta järeldusotsuse ainult tulude, kulukohustuste ja halduskulude valdkonnas. Suurema osa kulude puhul kontrollkoda märkusteta järeldusotsust ei esitanud. Näiteks leiti 95 struktuurifondide auditeeritud projektist 60 puhul olulisi vigu, mis puudutasid tegelikult kandmata kulusid, abikõlbmatuid kulusid ja riigihangete reeglite mittejärgimist.

Euroopa Kontrollikoda auditeerib Euroopa Liidu rahaliste vahendite kogumist ja kasutamist ning annab hinnangu sellele, kuidas Euroopa institutsioonid oma ülesandeid täidavad. Koja töö eesmärgiks on aidata kaasa Euroopa Liidu finantsjuhtimise edendamisele, et tagada liidu kodanikele nende raha eest võimalikult suurel hulgal väärtusi. Euroopa Kontrollikotta kuulub üks liige igast liikmesriigist, Eestit esindab Kersti Kaljulaid.

Täpsem info Euroopa Kontrollikoja kodulehelt: http://eca.europa.eu/index_et.htm


Kristel Peterson
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3049
gsm 501 2107
e-post: Kristel.Peterson@fin.ee
08 November 2006
  Kommentaarid