Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi eelinfo 13. november kuni 19. november

13.-17. novembrini toimub Londonis 28. Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) aastakoosolek, kus kinnitatakse 2007. aasta kalapüügikvoodid ja täiendavad kontrollmeetmed illegaalse kalapüügitegevuse vastu võitlemiseks.

Lisainfo:
Kaire Märtin
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist
626 0718
kaire.martin@envir.ee

Teisipäeval, 14. novembril toimub Lätis Eesti-Läti piiriülese keskkonnamõju hindamise (KMH) ühiskomisjoni 7. koosolek. Koosoleku eesmärk on vahetada teavet piiriülese KMH-ga seonduvate õigusaktide uuenduste ning võimalike piiriüleste KMH menetluste kohta. Muuhulgas tuleb arutlusele ka Vene-Saksa gaasijuhtme (Nord Stream) piiriülese KMH teatele vastamise, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamisega seonduv temaatika.

Lisainfo:
Veronika Ver*
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist
626 2973
veronika.vers@envir.ee

Kolmapäeval, 15. novembril algusega kell 11 toimub Haapsalus Päeva Villas Läänesaarte veemajanduskava koostamise nõupidamine "Maaparandushoiukavade ja veemajanduskavade ühildamine".

Lisainfo:
Mariina Hiiob
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist
626 2899
mariina.hiiob@envir.ee

6.-17. novembrini toimub Nairobis (Keenia) ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 12. istung (COP12) ja Kyoto protokolli osaliste teine kohtumine (COP/MOP2). 15.- 17. novembrini toimub selle raames osalevate riikide kõrgetasemeline kohtumine, kus osalevad delegatsioonide juhid. Eestit esindavad kohtumisel Keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe ja asekantsler Allan Gromov.

Lisainfo:
Allan Gromov
Keskkonnaministeriumi asekantsler
626 2840
allan.gromov@envir.ee

15.-17. novembrini toimub Helsingis Soome-Eesti koolituskoostöökava lõppseminar. Seminaril arutatakse senist koostööd, selle edasisi võimalusi ning keskkonnahariduse hetkeseisu naaberriigis.

Lisainfo:
Anari Lilleoja
Keskkonnaministeeriumi keskkonnahariduse büroo juhataja
626 2834
anari.lilleoja@envir.ee

Reedel, 17. novembril algusega kell 10 arutavad Riigi Metsamajandamise Keskus, Riiklik Looduskaitsekeskus ja Läänemaa keskkonnateenistus Penijõe mõisas (Lihula vald), kuidas korraldada raiet riigiomandis ja looduskaitsealadele jäävatel maadel.

Lisainfo:
Kaja Lotman
472 4223
524 7899
kaja.lotman@lk.ee

Reedel 17. novembril algusega kell 14 toimub Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a) Eesti Ajalehtede Liidu poolt korraldatav infopäev õpetajatele teemal "Keskkond, pakendamine ja taaskasutus". Seminar annab ülevaate pakendijäätmetest, nende taaskasutusvõimalustest ning ajalehtede valmimisest. Õppepäeval esitletakse ka Postimehe eriväljaannet "Ajaleht koolitunnis".

Lisainfo:
Anari Lilleoja
Keskkonnaministeeriumi keskkonnahariduse büroo juhataja
626 2834
anari.lilleoja@envir.ee
13 November 2006
  Kommentaarid