Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Riigieelarve tulud ületavad kulusid 6,5 miljardi krooni võrra

Riigieelarve tulud ületavad kulusid 6,5 miljardi krooni võrra


Rahandusministeeriumi andmetel laekus kümne kuuga riigieelarvesse 55,5 miljardit krooni ehk 90,3 protsenti sel aastal eelarvesse planeeritud tuludest. Oktoobri lõpu seisuga ületasid riigieelarve tulud tehtud kulusid 6,5 miljardi krooni võrra.

Võrreldes 2005. aasta kümne kuuga on riigieelarve tulude laekumine kasvanud 23,7 protsenti - eelmisel aastal oli oktoobri lõpuks riigieelarvesse laekunud 44,9 miljardit krooni.

Maksutulusid laekus oktoobri lõpuks 45,1 miljardit krooni ehk 91,9 protsenti kavandatust, sellest oktoobris 5,2 miljardit. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on maksutulude laekumine suurenenud ligikaudu 7,4 miljardi krooni ehk 19,5 protsendi võrra.


Oktoobris jätkus füüsilise isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu väga hea laekumine. Sotsiaalmaksu laekumine kasvas oktoobris võrreldes eelmise aastaga 22,5 protsenti, mis on käesoleva aasta kõrgeim kuuline kasv. Selle peamiseks põhjuseks on jätkuvalt väga kiire sotsiaalmaksuga maksustatavate väljamaksete kasv. 1. oktoobril oli ka füüsilisest isikust ettevõtjatel sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg. Võrreldes eelmise aasta oktoobriga oli sotsiaalmaksu laekumise kasv väga kiire ehituses ning hulgi- ja vahenduskaubanduses, mõlemas ligikaudu 32 protsenti.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist mõjutas kindlasti ka oktoobris ettevõtlustulu või vara võõrandamisest saadud kasu deklareerinud füüsiliste isikute ja füüsilistest isikutest ettevõtjate kohustus tasuda 1. oktoobriks juurde määratud tulumaks. Kokku määrati tulumaksu sel aastal vastavalt maksu- ja tolliameti andmetele juurde 715 miljonit krooni.

Kohalikele omavalitsustele eraldati füüsilise isiku tulumaksust oktoobris 649,4 miljonit krooni ehk 22,4 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Kümne kuuga on omavalitsustele kokku eraldatud 6,5 miljardit krooni ehk 23,7 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kasvu üheks põhjuseks võib pidada ka eraldiste määra tõusu eelmise aasta 11,6 protsendilt käesoleva aasta 11,8 protsendini.

Käibemaksu laekus oktoobris sarnaselt septembrile ligikaudu 1,8 miljardit krooni. Kokkuvõttes jäi käibemaksu laekumine riigieelarvesse septembriga samale tasemele, muutusid erinevate komponentide panused. Kui viimasel kolmel kuul laekus ühendusesiseselt käibelt käibemaksu keskmiselt 2,4 miljardit, siis oktoobris suurenes see ligi 2,6 miljardini ehk 5,8 protsendi võrra. Impordilt laekuva käibemaksu ja tagastuste puhul olid vastavad kasvud 8,8 protsenti ja 13,4 protsenti. Võrreldes eelmise aasta kümne kuuga on käibemaksu laekumine suurenenud 26,2 protsendi võrra. Kõrge kasvu põhjuseks on sarnaselt käesoleva aasta eelmistele kuudele suurenenud sissetulekutest ning optimistlikest tulevikuootustest tulenev tarbimise kasv.

Mittemaksulisi tulusid laekus oktoobris 911,5 miljonit krooni, kümne kuuga on mittemaksulisi tulusid laekunud 10,4 miljardit krooni ehk 84 protsenti riigieelarves kavandatust. Oktoobris laekus keskkonnaministeeriumile varadelt tulu keskkonnatasudena 31,7 miljonit krooni ning peamiselt põllumajandusministeeriumile ja rahandusministeeriumile varade müügist 53,7 miljonit krooni. Toetusi laekus oktoobri jooksul eelarvesse 511,3 miljonit krooni ning kümne kuu toetused moodustavad 4,4 miljardit krooni ehk 60,2 protsenti kavandatust, 2005. aastal oli kümne kuuga laekunud 53,1 protsenti kavandatud toetuste aastamahust.

Riigieelarve kulud moodustasid oktoobri lõpu seisuga 48,9 miljardit krooni ning tehtud on 76,7 protsenti käesolevaks aastaks ettenähtud kuludest. Suurima osakaaluga kululiikideks on mitmesugused eraldised (sotsiaaltoetused, sihtotstarbelised eraldised) ning tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud), mis moodustavad kogukuludest vastavalt 73,5 ja 19,9 protsenti. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulud suurenenud 19,6 protsendi võrra. Kululiikide lõikes on kõige suurem aastane kasv olnud kapitalikulude osas - 26,7 protsenti, sealhulgas kasvasid rajatiste ja hoonete ostu ja renoveerimiskulud koguni 37,2 protsendi võrra. Viimatinimetatu on selgitatav eelkõige Euroopa Liidu abirahade tulemuslikuma ärakasutamisega. Kulud eraldistele on 2005. aasta oktoobri lõpu seisuga võrreldes kasvanud 20,8 protsenti, sealhulgas pensionikulude kasv, mis ulatus 20,8 protsendini.

Esialgsetel andmetel on oktoobri lõpu seisuga riigieelarvesse laekunud üle 47 protsendi planeeritud välisvahenditest ehk 3,2 miljardit krooni. Sellest struktuurifondide raames on laekumisi 987 miljonit krooni ulatuses. Välistoetuste arvelt oli oktoobri lõpuks tehtud väljamakseid 2,82 miljardit krooni, sellest maksti struktuurifondide raames taotlejatele välja üle 1 miljardi krooni.

Lisainfo:
Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 6 113 035
Mob. 56 215672
E-mail: Kristi.Kynnapas@fin.ee
13 November 2006
  Kommentaarid