Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Komisjon on rahul Eesti ettevalmistustega struktuurivahendite programmperioodiks 2007-2013

Euroopa Komisjon on rahul Eesti ettevalmistustega struktuurivahendite programmperioodiks 2007-2013

8.-10. novembrini viibisid Eestis Euroopa Komisjoni esindajad, et arutada Eesti plaane aastatel 2007-2013 eraldatavate struktuurivahendite kasutamiseks. Päevakorras olid Euroopa Komisjoni poolt varem esitatud rakenduskavade kommentaarid, Eesti vastused neile ning kavandatavad muudatused.

Arutati valdkondi nagu teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, inimressursi arendamine, ettevõtlus, regionaalareng, keskkond ja energeetika ning transport.

Rahandusminister Aivar Sõerd hindas visiidi tulemusi heaks. "Saime olulist kindlust, et liigume ettepanekutega dokumentide täiendamiseks õiges suunas. Komisjoni avaldas selles osas rahulolu," märkis Sõerd. Kuigi Sõerdi sõnul tuleb Eestil teha veel palju tööd, enne kui jõuame struktuurivahendite strateegia ja rakenduskavade lõpliku heakskiitmiseni, oleme astunud märkimisväärse sammu edasi.

Rahandusminister märkis ka, et komisjonile väljapakutud täiendusettepanekud polnud ajendatud mitte üksnes komisjoni varasematest märkustest, vaid Eesti oli oma ettevalmistustes ka ise sarnaste lahendusteni jõudmas. "Dokumentidesse tehtavaid mõningaid muudatusi ei kavanda me mitte niivõrd komisjoni seisukohaga arvestamiseks, vaid meie enda arenguvajadustest tulenevalt," ütles Aivar Sõerd.

Euroopa Komisjoni esindajad väljendasid visiiti kokku võttes heameelt Eesti poolt pakutud vastuste ja lisaselgituste üle. Samas rõhutati, et järgmise sammuna on oluline kohtumistel esitatud selgitused ja täiendused struktuurivahendite strateegiasse ning rakenduskavadesse selgelt kirja panna.

Vabariigi Valitsuse poolt Euroopa Komisjoni varasematele kommentaaridele ametlikku positsioonipaberit ei koostata. Komisjoni esindajatega lepiti kokku, et Eesti esitab oma positsioonid ja ettepanekud strateegia ja rakenduskavade koosseisus. Dokumentide täiendatud eelnõud valmivad novembri jooksul ja tehakse seejärel avalikkusele kättesaadavaks rahandusministeeriumi kodulehel.

Rakenduskavad on riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 elluviimise täpsemad plaanid, millega otsustatakse Eestile eraldatava 53,2 miljardi krooni raames finantseeritavad tegevused. Struktuurivahendite strateegia on üks osa riigi eelarvestrateegiast ja määrab kindlaks üldised eesmärgid ja prioriteedid valdkondades, mille arendamisel on Eestil võimalik kasutada Euroopa Liidu struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi toetusraha. Peagi algavad rakenduskavade ametlikud läbirääkimised Euroopa Komisjoniga. Valitsuse sihiks on jõuda rakenduskavade omapoolse heakskiitmiseni detsembris ja esitada need seejärel ametlikult Euroopa Komisjonile.

Lisainformatsioon:
Siim Sikkut
Rahandusministeerium
Riigieelarve osakond
tel 611 3543
e-post Siim.Sikkut@fin.ee
12 November 2006
  Kommentaarid