Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Palmaru: üle-Euroopaline ringhäälinguregulatsioon peab olema paindlik

Palmaru: üle-Euroopaline ringhäälinguregulatsioon peab olema paindlik

Kultuuriminister Raivo Palmaru võttis eile osa Euroopa Liidu Nõukogu haridus-, noorsoo- ja kultuuriministrite istungist Brüsselis. Seekordse istungi üheks kesksemaks küsimuseks oli nn piirideta televisiooni direktiivi muutmine, pika arutelu tulemusel jõuti kokkulepele dokumendi põhiseisukohtade suhtes.

Audiovisuaalmeedia teenuste uus direktiiv hakkab tulevikus reguleerima kogu Euroopa Liidu teleringhäälingut ja mitmeid uue meedia vorme, kehtestades valdkonnas senisest paindlikumad ja sektori eripära arvestavad normid.

Kultuuriminister Raivo Palmaru esines nõukogu ees esimesena ja selgitas Eesti seisukohti direktiivi põhiküsimustes. "Rakendades uutele meediateenustele ka miinimumreegleid, näiteks alaealiste kaitse, vihkamise õhutamise keelamine, tuleb paindlikult arvestada sektori eripära ja konkurentsivõimet," ütles minister Palmaru kokkuvõtteks oma sõnavõtu kohta. Minister kinnitas Eesti toetust reklaamireeglite lihtsustamisele ja ütles, et Eesti ei poolda mingite rangemate normide sisseviimist või teisalt reklaaminõuetest üldse loobumist.

Piirideta televisiooni direktiivi puhul on väga tähtsaks selle õiguslik külg, eriti küsimustes, mis puudutavad ühest riigist teisele suunatud telekanalite jurisdiktsiooni teemat. Eesti tegi ettepaneku täiendada selleteemaliste vaidluste lahendamise mudelit nii, et võetaks rohkem arvesse nn sihtmaa huve ja ettepanekuid ning kaasataks lahenduste otsimisse ka direktiivi kontaktkomitee. "Nii oleks võimalik paremini erinevaid huve tasakaalustada ja juba ennetavalt vaidlustele lahendusi otsida," ütles minister Raivo Palmaru. Eesti toetas esimesena direktiivi küsimustes üldise lähenemisviisini jõudmist ja sama suunda asus toetama ka enamik liikmesriike.
Töö direktiiviga jätkub ka Saksamaa ja Portugali eesistumise ajal.

Lisaks arutati loomemajanduse statistika ühtlustamise küsimust. Kultuuriminister Raivo Palmaru rõhutas oma sõnavõtus, et loomemajanduse potentsiaal saab avalduda vaid siis, kui on olemas terviklik ja läbimõeldud strateegia loomemajanduse arengut soodustava keskkonna loomiseks.

Istungil kiideti heaks Euroopa Liidu Nõukogu soovitused liikmesriikidele Euroopa kultuurimaterjali digiteerimise, sellele juurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise ehk nn digiraamatukogude loomise kohta.

Euroopa kultuuripealinnadeks 2010. aastaks kinnitati Saksamaalt Essen, Ungarist Pécs ja Türgist Istanbul.


Katrin Arvisto
Kultuuriministeeriumi pressiesindaja
628 2262; 511 3124
katrin.arvisto@kul.ee
www.kul.ee <http://www.kul.ee/>
14 November 2006
  Kommentaarid