Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 koostamine on jõudnud lõpusirgele

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 koostamine on jõudnud lõpusirgele

Eile toimunud põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) ning uue
maaelu arengukava ettevalmistamiseks moodustatud juhtkomisjoni
ühisistungil tutvustati Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK)
ettevalmistamisega seotud arenguid.

Nõukogu liikmetele anti ülevaade eelmisel nädalal toimunud mitteametlikul
kohtumisel Euroopa Komisjoni poolt esitatud kommentaaridest MAK-i
eelnõule. "Euroopa Komisjoni üldkommentaar MAK-i eelnõu kohta oli
positiivne – Eesti on oma arengukava koostamisel jõudnud kaugemale, kui
paljud teised Euroopa Liidu liikmesriigid," selgitas
põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas
Kevvai.

Maaelu arengukava koostamine on praeguseks jõudnud viimasesse
viimistlemise faasi. Lähiajal saadetakse arengukava ministeeriumide
vahelisele kooskõlastusringile ning pärast Vabariigi Valitsuse poolt
heakskiitmist on kavas MAK ametlikult Euroopa Komisjonile esitada.

Kevvai andis nõukogu liikmetele ka ülevaate MAK-i koostamise käigus
sotsiaalpartnerite esitatud ettepanekutest. Kokku esitati 32
organisatsiooni ja eraisiku poolt ligikaudu 350 kommentaari või
ettepanekut, millest arvestati 130 (37%), osaliselt arvestati 80 (24%)
ning ei arvestatud 100 ettepanekut (30%). Hetkel on veel vastus lahtine
veel 30 ettepaneku osas (9%). Kõikide ettepanekute ja kommentaaridega
(ning ministeeriumi vastustega neile) saab tutvuda internetiaadressil
www.agri.ee/mak.

Nõukogu liikmetele tutvustati ka esialgseid MAK-i meetmete seitsme aasta
eelarveid:
I telg – Põllumajandus ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine
(5,7 miljardit krooni)
- Meede 1.1 Põllumajandustootjate ajakohastamine – 3 110,8 miljonit
krooni;
- Meede 1.2 Põllumajandustootjatele ja metsandussaadustele lisandväärtuse
andmine – 631,8 miljonit krooni;
- Meede 1.3 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus –
194,4 miljonit krooni;
- Meede 1.4 Maaparandus – 583,2 miljonit krooni;
- Meede 1.5 Metsamajandus – 340,2 miljonit krooni;
- Meede 1.6 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute
toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine – 432 miljonit
krooni;
- Meede 1.7 Koolitus- ja teavitustegevused – 71,4 miljonit krooni;
- Meede 1.8 Nõuandesüsteemi ja -teenuste arendamine 35,6 miljonit krooni.
II telg – Keskkonna ja paikkonna säilitamine (5,5 miljardit krooni)
- Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus – 854,9 miljonit krooni;
- Meede 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale – 160,3 miljonit krooni;
- Meede 2.3 Natura 2000 toetus erametsamaale – 502,2 miljonit krooni;
- Meede 2.4 Natura 2000 võrgustiku poollooduslike koosluste hooldamine –
406,1 miljonit krooni;
- Meede 2.5 Põllumajanduslink keskkonnatoetus – 2 941 miljonit krooni;
- Meede 2.6 Vähetootlike investeeringute toetus (kiviaiad, lupjamine,
lammutamine) – 295,7 miljonit krooni;
- Meede 2.7 Kaitseribade metsastamine – koos meetmega 2.8 68,3 miljonit
krooni;
- Meede 2.8 Energiavõsa rajamine – koos meetmega 2.7 68,3 miljonit krooni.
III telg – Maapiirkondade elu kvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine
(3 miljardit krooni)
- Meede 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas – 1 746,1
miljonit krooni;
- Meede 3.2 Külade uuendamine ja arendamine – 362,5 miljonit krooni.
IV telg – LEADER (1,431 miljardit krooni – sh. LEADER-i tegevuskulud 286,2
miljonit krooni ning LEADER-i tegevused teiste telgede alt 1 145 miljonit
krooni)
NB: kõik summad on hetkel esialgsed ja võivad muutuda!

Eesti maaelu toetatakse arengukava raames järgneva seitsme aasta jooksul
ligikaudu 14,3 miljardi krooniga. MAK-i esimene toetustetelg on mõeldud
põllumajanduse, põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ja metsanduse
konkurentsivõime tõstmiseks. Teine telg on suunatud põllumajanduskeskkonna
ja -maastike toetuseks. Kolmanda telje eesmärk on parandada maapiirkondade
elu kvaliteeti ning mitmekesistada maamajandust. LEADER telg on mõeldud
kohaliku algatuse edendamiseks.

Meetmete sisukirjeldused on kättesaadavad maaelu arengukava eelnõust
aadressil www.agri.ee/mak.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 625 6524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
15 November 2006
  Kommentaarid