Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
80 000 krooni ootab jagamisel rahva abi

80 000 krooni ootab jagamisel rahva abi

Keskkonnaministeerium kutsub kõiki loodust ja keskkonda hindavaid eraisikuid ja asutusi esitama omalt poolt kandidaate 2006. aasta keskkonnateo konkursile. Seeläbi on rahval võimalus tunnustada mõnda neile teadaolevat keskkonnasõbrilikku tegu, mis võib osutuda ka rahalise preemia vääriliseks. "Aasta Keskkonnateo" auhinnafond on sarnaselt eelmistele aastatele 80 000 krooni.

Keskkonnategusid on esitatud juba 30. oktoobrist alates, viimane võimalus tegusid välja pakkuda on esmaspäeval, 20. novembril. Kandidaatide esitamise ankeet ja lisainfo on toodud Keskkonnaministeeriumi kodulehel rubriigis "Teated": http://www.envir.ee/290777. Kandideerida saavad nii üksikisikud, asutused, organisatsioonid kui ka kohalikud omavalitsused, samuti laste- ja noorteprojektidega tegelevad keskkonnasõbrad.

Kandidaadi esitaja võib olla igaüks, sealhulgas Keskkonnaministeeriumi või selle valitsusala ametnik. Lubatud on ka iseenda konkursil kandidaadiks esitamine. Keskkonnategu ei saa olla Keskkonnaministeeriumi või selle valitsemisala töötaja igapäevatöö esiletõstmine.

Traditsioonilise konkursi "Aasta keskkonnategu" eesmärk on tunnustada keskkonna heaks tehtud erilisi ja silmapaistvaid tegusid. Märkimisväärseteks tegudeks võib näiteks lugeda keskkonnakaitse, -teavituse ja -teadlikkuse valdkonnas läbiviidud projekte, kampaaniaid, üritusi või muid keskkonnasõbralikke ettevõtmisi.

Samuti on konkursi eesmärk tunnustada parimaid praktikaid keskkonna-alal, tõsta inimeste teadlikkust ja suunata märkama keskkonna heaks tehtavat meie ümber.

Konkursi võitja(d) selgitab välja zürii, kuhu on lisaks Keskkonnaministeeriumi esindajatele palutud ka meedia ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad.

Sel korral toimub konkurss juba kolmandat aastat. Eelmise aasta peapreemia ja sellega kaasnenud 30 000 krooni sai Jaan Riis Looduse Omnibussi ning toredate loodusõhtute korraldamise eest. Konkursi sünniaastal, 2004. aastal sai esimese preemia ja sellega kaasnenud 25 000 krooni Laulu-ja Tantsupeo SA projekti "Las jääda ükski mets" eest. Mõlemal aastal tunnustati "Keskkonnateokese" egiidi all lastele ja noortele suunatud tegusid. Viimasel aastal anti välja ka kaks eripreemiat.


Lisainfo:

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja kt
Tel 626 2917
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@envir.ee
16 November 2006
  Kommentaarid