Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Raskete kuritegude arv väheneb

Raskete kuritegude arv väheneb

Justiitsministeeriumis koostatud statistika kohaselt on kuritegevus Eestis 2006.
aasta III kvartalis vähenenud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12%, mis
on peamiselt tingitud varavastaste kuritegude arvu vähenemisest.

Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõuniku Jako Salla
sõnul on nii varguste kui röövimiste arv käesoleva aasta kolmandas kvartalis
märgatavalt väiksemad kui möödunud aastal samal ajal. "Võrreldes eelmise aasta
kolmanda kvartaliga on röövimisi tervelt 23% vähem ning varguseid 12% vähem,“
ütles Salla.

Salla sõnul näitab kuritegevuse statistika, et inimeste turvalisus on aina
paremini tagatud ning otsene oht tervisele väiksem.

“Vaadates kolmanda kvartali kuritegevuse näitajaid, paistab positiivsena silma
raskete kuritegude arvu vähenemine, mis mõjutab oluliselt inimeste turvatunnet.
Näiteks on esimese astme kuritegude arv võrreldes aasta varasemaga 31% väiksem,
jätkuvalt on paari aasta taguse perioodiga võrreldes tunduvalt väiksem tapmiste
ja mõrvade arv,“ märkis Salla.

Samas on endiselt kõrge liikluskuritegude arv, mis kolmandas kvartalis ületas
viie varasema kvartali näitajaid. "Antud näitajat mõjutab kõige rohkem politsei
poolt tabatud vähemalt teistkordselt joobes autorooli istunud sõidukijuhtide
arv, keda käesoleva aasta kolmandas kvartalis oli 11% võrra enam kui aasta
varem," sõnas Salla.

Narkokuritegude puhul oli viie eelmise kvartali andmetega tavapärasest madalam
nii suures kui väikeses koguses narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseadusliku
käitlemisega seotud kuritegude arv. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga
registreeriti suurte kogustega seotud juhtumeid 55% ning väikeste kogustega
seotud juhtumeid 18% vähem.

Uurimisasutuste poolt registreeritud kuritegude arv kolmandas kvartalis oli 12
616, registreeritud isikuvastaste kuritegude arv 1177 ning registreeritud
varavastaste kuritegude arv 8381. Enamlevinud kuriteoliigid olid vargus (7077),
mootorsõiduki joobes juhtimine (1092) ning kehaline väärkohtlemine (872).

Üle poole, 54% (6870) kuritegudest registreeriti Harjumaal ja Tallinnas, 11%
(1419) Ida-Virumaal, 8% (968) Tartumaal. Kõige väiksem oli registreeritud
kuritegude arv Hiiumaal, kus registreeriti kolmandas kvartalis 39 kuritegu.

1000 elaniku kohta registreeriti kolmandas kvartalis kõige enam kuritegusid
Harjumaal (13,2), järgnesid Pärnumaa (9%) ning Ida-Virumaa (8%). Kõige väiksem
oli kuritegude arv 1000 elaniku kohta Hiiu- ja Saaremaal.

Kuritegevuse kolmanda kvartali ülevaade on kättesaadav ka aadressil:
http://www.just.ee/25865


Mart Siilivask
__________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784
mart.siilivask@just.ee
21 November 2006
  Kommentaarid