Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Muutub rahvakohtunike valimise kord

Muutub rahvakohtunike valimise kord

Riigikogus läbis kolmanda lugemise kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu,
mille eesmärk on tagada efektiivsem rahvakohtunike nimetamise protsess.

1. jaanuaril 2006 a. jõustunud kohtute seaduse muudatustega vähenes maakohtute
arv ja suurenes iga maakohtu tööpiirkond. Seoses eeltooduga tekkis vajadus muuta
kohtute seadust ka rahvakohtunike nimetamise osas.

Justiitsministeeriumi kohtute asekantsler Margus Sarapuu sõnul muudetakse
eelnõuga rahvakohtunike ametisse nimetamise korda vähembürokraatlikumaks,
säilitades samas kohalike omavalitsuste rolli rahvakohtunike kandidaatide
valimisel. Kohalikele omavalitsustele jääb otsustusõigus valida välja sobilikud
kandidaadid ja esitada kandidaatide nimekirjad maakohtutele.

Kehtiva seaduse kohaselt kuuluvad rahvakohtunike komisjoni maakohtu esimees ja
kohtu üldkogu valitud kohtunik ning kohtu tööpiirkonna igast omavalitsusüksusest
üks volikogu liige.

„See tähendab järjekordsel rahvakohtunike nimetamise läbiviimisel olukorda, kus
näiteks Pärnu Maakohtu puhul tuleks rahvakohtunike nimetamise komisjoni töösse
kaasata 82 volikogu liiget,“ sõnas Sarapuu. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on
komisjon otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest.

„Sellise suurearvulise komisjoni koosseisu kokkusaamine võib tekitada raskusi ja
komisjoni töövõimelisuse ja efektiivsuse tagamine võib osutuda seeläbi
problemaatiliseks,“ lisas Sarapuu.

Tehtava muudatusega jäetakse näiteks komisjonist välja kohalike omavalitsuste
esindajad. Nende asemel saavad komisjonide liikmeteks maakohtute kohtumajade
juhid või nende poolt sama kohtumaja kohtunike hulgast nimetatud esindajad.

Rahvakohtunike instituudi eesmärgiks on rahva üldiste väärtushinnangute
õigusemõistmise protsessi kaasamine ning samuti läbi nende kohaliku elu parem
tundmine.
Mart Siilivask
__________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784
mart.siilivask@just.ee
24 November 2006
  Kommentaarid