Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
PricewaterhouseCoopers’i Rakendusliku Geenitehnoloogia Auhinna võitis AS Asper Biotech

Tänavu esimest korda korraldatud PricewaterhouseCoopers’i ja Eesti Geenikeskuse Rakendusliku Geenitehnoloogia konkursi võitis AS Asper Biotech genotüpiseerimise süsteemi Genorama QuattroImager eest. Auhinnaraha 50 000 krooni ja klaasikunstnik Ivo Lill’e valmistatud skulptuur antakse võitjale üle homme Tartus algaval Geenifoorumil.

PricewaterhouseCoopers’i Rakendusliku Geenitehnoloogia Auhinna pälvinud süsteem Genorama QuattroImager võimaldab lugeda, mis on kirjas inimese, looma või taime DNAs ning seda on võimalik kasutada genoomi uurimisel sh ravimikandidaatide valimisel, farmakogenoomika ravimiarenduses ja erinevates diagnostikatestides, mis baseeruvad DNA järjestuse analüüsil.

Auhinnakomisjoni liige, PricewaterhouseCoopers’i (PwC) juhtiv audiitor Leon Jankelevitsh kommenteeris võidutööd järgmiselt: “AS-i Asper Biotech tõstsid esile eeskätt ärilised faktorid. Firma on juba kaasanud märkimisväärseid investeeringuid kahest fondist, mis on andnud hea indikatsiooni ettevõtte väärtusest investorite silmis ning sisuliselt tõstnud asutajate poolt investeeritud kapitali väärtust paljukordselt. Samuti on nad olnud edukad tugeva müügivõrgu arendamisel.”

Konkurssi lõppvooru pääsesid lisaks AS Asper Biotech´ile kaks firmat. OÜ Quattromed osales kahe tööga: viirus- ja bakternakkuste meditsiinilise diagnostika projektiga ning valkude uurimise vahendite projektiga. OÜ Visgenyx esines konkursil transgeense tehnoloogia teenusena edasimüümise projektiga, mis võimaldab luua geneetiliselt modifitseeritud organisme (peamiselt hiiri) farmaatsia- ja biotehnoloogiatööstuse ning teadlaste tarbeks.

Auhinnakomisjoni kuulunud Tartu Ülikooli arendusprorektor, professor Hele Everaus märkis: ”On heameel tõdeda, et konkurss leidis aktiivset osavõttu. Lõppotsuse tegemine ei olnud kerge. Auhinnasaaja kõrval, keda tehtu eest tunnustatakse, on väga perspektiivne ka Tartu Ülikoolist võrsunud firma Quattromed tegevus.”

Auhinna asutajad soovivad järgmisel konkursil esitatavate tööde kandepinda laiendada ning seetõttu toimub 2003. aasta konkurss juba PwC Rakendusliku Biotehnoloogia Auhinna nime all.

Geeniauhinna hindamiskomisjoni kuulusid tänavu Leon Jankelevitsh, PwC juhtiv audiitor ning marketingijuht; Teet Tender, PwC finantskonsultatsioonide ja investeerimispanganduse konsultant; Hele Everaus, Tartu Ülikooli arendusprorektor, professor ja Ago Rinken, Tartu Ülikooli orgaanilise ja bioorgaanilise keemia instituudi dotsent.

Rakendusliku Geenitehnoloogia Auhind on ellu kutsutud PricewaterhouseCoopers ’i (PwC) ja Eesti Geenikeskuse poolt lähtudes missioonist toetada innovatsiooni rakendamist ärisse. Konkurss toimub igal aastal ning võitja kuulutatakse välja Geenifoorumil. Auhinna eesmärk on toetada äris rakendunud teaduslikku ideed või toodet. Hindamiskomisjon hindab esitatud tooteid ärilisest, praktilisest ja teaduslikust aspektist. Hindamiskriteeriumiks on loodav lisaväärtus aktsionäridele nii absoluutsuuruses kui ka investeeritud kapitali tootlikkuse arvestuses.
12 September 2002
  Kommentaarid