Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Liit ja Aafrika võtsid vastu ühisdeklaratsiooni rände- ja arenguküsimustes

Euroopa Liit ja Aafrika võtsid vastu ühisdeklaratsiooni rände- ja arenguküsimustes

22. - 23. novembril osales siseminister Kalle Laanet Tripolis (Liibüa) toimunud Aafrika ja Euroopa Liidu rände ning arengu teemalisel konverentsil, kus võeti vastu mõlemat tegevusvaldkonda puudutav ühisdeklaratsioon. Deklaratsioon sisaldab konkreetseid praktilisi tegevusi ja peegeldab mõlema kontinendi arvamusi. Samuti kiideti konverentsil põhimõtteliselt heaks inimkaubanduse vastu võitlemise tegevuskava.

"Euroopa Liidu jaoks oli konverentsil esmatähtis keskenduda just Aafrika piirivalve- ja rändehaldussüsteemi suutlikkuse tõstmisele ning tagasivõtulepingute teemale. Lähiajaloos juba teine temaatiline konverents on vaid kinnituseks sellele, et Euroopa Liidu välispiiri valve ning tagasisaatmispoliitika ei alga ammugi mitte välispiiril, vaid ulatub sellest märksa kaugemale. Samuti ei sõltu ebaseadusliku rändevoo ohjamine ainuüksi siseministeeriumide poolt astutavatest sammudest piirivalve võimekuse tõhustamiseks," ütles siseminister Kalle Laanet.

Lisaks kokkulepetele arengu, rändehalduse ja piirivalvesüsteemi edendamise vallas jõudsid ministrid ühisele arusaamisele uurida võimalusi rahastu loomiseks, mille alusel heakskiidetud tegevusi täiendavalt finantseerida.

"Mulle valmistab rõõmu, et eelmisel aastal Hampton Courtis vastuvõetud poliitilised suunised leidsid konkreetse sisu ja praktilise väljundi. Pidades silmas rändeperspektiive on Aafrika edasine areng ning ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamine Euroopa Liidule peamiseks eesmärgiks. Ei ole mingit kahtlust, et vaesus, konfliktid, viletsad valitsemistavad, üleilmne kaubanduspoliitika, keskkonnatingimuste halvenemine ja paljud muud faktorid vaid kasvatavad edasist rändepotentsiaali Aafrikas ning ainus pikaajaline lahendus sellele probleemile on tegelikkuses nende riikide enda areng," lisas Kalle Laanet.

Euroopa Liidu justiits- ja siseministrid arutavad 2005. aasta lõpus Ühendkuningriigi eesistumisel heaks kiidetud Hampton Courti rände- ja arenguteemaliste Ülemnõukogu järelduste rakendamise aastakokkuvõtet käesoleva aasta detsembri alguses toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil.

"Eesti leiab, et taoline mudel peaks andma hea poliitilise raamistiku edasiste konkreetsete sammude astumiseks ning loodetavasti kasutatakse samalaadset mudelit ka teiste piirkondade suhtes, kust ebaseaduslikud sisserändajad Euroopasse saabuvad. Vastavasisulisi konkreetseid samme ootame juba eelseisval Saksa eesistumisperioodil," ütles siseminister Kalle Laanet

Siseminister Kalle Laanet kohtus visiidil ka Liibüa välisministri Abd al-Rahman Muhammad Shalgham'iga. Ministrid arutasid Eesti ja Liibüa suhete arendamist ning väljendasid soovi sõlmida diplomaatilised suhted.

Kristina Leer
Pressinõunik

Avalike suhete osakond:
Osakonnajuhataja Kaja Kukk - tel: 612 5030; GSM: 51 76 108; kaja.kukk@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Katrin Vides - tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; katrin.vides@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kärt Einlo - tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; kart.einlo@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542; kristina.kareva@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kristina Leer - tel: 612 5033; GSM 51 27 089; kristina.leer@sisemin.gov.ee

Faks: 612 5077; e-post: info@sisemin.gov.ee
Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn

28 November 2006
  Kommentaarid