Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Liidu rahandusministrid arutasid ECOFINil maksuküsimusi

Euroopa Liidu rahandusministrid arutasid ECOFINil maksuküsimusi

Rahandusminister Aivar Sõerd osales 27. ja 28. novembril Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) istungil Brüsselis. Kohtumisel osutusid kõige tulisemateks teemadeks maksuküsimused.

Aivar Sõerdi sõnul jõudsid rahandusministrid lahendusteni mitmetes olulistes päevakorrapunktides. „Näiteks ajakohastati kolmandatest riikidest saabuvate reisijate poolt mittekaubanduslikel eesmärkidel imporditava kauba rahalisi ja koguselisi piirmäärasid, mis vabastatakse aktsiisist ja käibemaksust,” täpsustas Sõerd. Sissetoodava kauba väärtust tõsteti maismaatranspordi osas 175 eurolt 300 eurole ning mere- ja lennutranspordi osas 430 eurole (siseveekogud loetakse maismaapiiriks).

Veini piirkogust tõsteti 2-lt liitrilt 4-le liitrile ning õllele kehtestati 16 liitrine piirkogus. Samuti lubati liikmesriikidel kohaldada lähtuvalt tervishoiu eesmärkidest tubakatoodetele kas kõrgemat ja madalat piirkogust, vastavalt näiteks 200 sigaretti või 40 sigaretti. Tubakatoodete koguse piirmäärasid muudeti seoses Maailma Tervishoiuorganisatsiooni raamkonventsiooniga, mille järgi piiratakse või keelatakse tubakatoodete müüki rahvusvahelistele reisijatele või tubakatoodete importi maksu- ja tollimaksuvabalt. Lisaks tühistati kohtumisel kohvi, parfüümi ja tee koguselised piirangud. Muutmata jäid kolmandast riigist toodava kütuse kogused. Direktiiv jõustub koos seotud tollivabastuse määruse muutmise ettepaneku vastuvõtmisega, kuid hinnanguliselt mitte enne 1. jaanuari 2008.

Liikmesriikidele tähendavad need otsused suuremat paindlikkust ning vähem halduskoormust tollis. Seega avanevad tollil võimalused suunata rohkem jõude suuremahuliste pettustega võitlemiseks.

Alkoholiaktsiisi alammäärade korrigeerimise osas kutsus ECOFINi nõukogu Euroopa Komisjoni üles 2007. aasta esimesel poolel läbi viima põhjalikku analüüsi alkohoolsete jookide maksustamise osas, mis aitaks nõukogul langetada otsust.

Käibemaksupaketiga tehtud töö osas kinnitasid ministrid teema jätkuvat prioriteetsust ning seadsid eesmärgiks töötada välja terviklik lahendus, mis hõlmaks ka käibemaksupettuste vastu võitlemist. Kolmandate riikide ettevõtete e-teenuste skeemi pikendati kahe aasta võrra.

Nõukogu võttis vastu järeldused majanduspoliitika komitee koostatud rahvuslike majanduskasvu ja tööhõive tegevuskavade raporti põhjal. Ministrid arutasid ka raportit, mis käsitleb tööjõu ja kapitali rahvusvahelist liikumist ning selle mõjusid majanduskasvule üleilmastumise protsessis.

Rahandusministrid leppisid kokku Euroopa Investeerimispanga uue välislaenumandaadi tingimuste osas, samuti võeti vastu järeldused Euroopa ja Vahemere piirkonna investeerimis- ja partnerlusvahendi FEMIP’i edasise tegevuse põhimõtete kohta.

Vastu võeti ka nõukogu järeldused maksupettuste vastu võitlemise kohta ning võeti teadmiseks Euroopa Komisjoni ülevaade tehtud tööst ühtse konsolideeritud äriühingute maksubaasi väljatöötamise osas. Lisaks esitleti ECOFINil Euroopa makseteenuste direktiivi eelnõu eduaruannet ning tutvustati väärtpaberite makse- ja arveldussüsteemide tegevusjuhendit.


Kristel Peterson
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3049
gsm 501 2107
e-post Kristel.Peterson@fin.ee

28 November 2006
  Kommentaarid