Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile investeerimisfondide reklaami korrastava määruse eelnõu

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile investeerimisfondide reklaami korrastava määruse eelnõu Rahandusministeerium saatis kooskõlastamisele koos finantsinspektsiooniga ette valmistatud määruse eelnõu, millega kehtestatakse täpsemad nõuded nii investeerimis- kui ka pensionifondide kohta avaldatavale teabele ja reklaamile. Täna täpseid reegleid investeerimisfondide kohta avalikustatavale teabele ja reklaamile kehtestatud ei ole. Käesoleval aastal on fondivalitsejad mitmel korral avaldanud eksitavat teavet – ennustanud investeerimisfondide tootlust ja fondi tulemusi. Tootluse ennustamine on aga seaduse kohaselt lubatud üksnes nende fondide puhul, kus see on fondi tingimustega garanteeritud. Rahandusministeerium ja finantsinspektsioon on üha agressiivsema ning kasvava konkurentsi tingimustes asunud seisukohale, et iseregulatsioon ei ole enam piisav ja tuleb kehtestada konkreetsemad raamid reklaamis esitatavale teabele pensioni- ja investeerimisfondide kohta. Et investeerimisfondide maht on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud ja ulatus suve keskpaigaks juba üle 21 miljardi krooni, tuleb riigil üha enam mõelda potentsiaalsete investorite ja fondide osakuomanike kaitse peale. Määruse kohaselt ei lubata kohustuslike pensionifondidega liitujatele enam kingitusi teha või mistahes muid peibutisi reklaamida. Näiteks on edaspidi lubamatud reklaamid, kus pensionifondiga liitujatele kingitakse meepurke, tekke, patju, DVD-mängijaid, reise jms. Kuna kohustusliku pensionifondi näol on tegemist väga pikaajalise investeeringuga, ei tohiks inimese otsus põhineda ühekordsetel peibutistel. Piirangu eesmärgiks on anda teise sambaga liitujatele kui pikaajalistele investoritele võimalus lähtuda kohustusliku pensionifondi valikul ratsionaalsetest, mitte emotsionaalsetest argumentidest. Inimestel tuleks kohustusliku pensionifondi valimisel kindlasti uurida fondide tasusid ning ka nende pikemaajalist ajaloolist tootlust, mitte otsustada hetkeemotsioonide ajel. Samuti keelatakse eelnõuga otsesõnu eksitava ja puuduliku reklaami ja teabe avalikustamine ning täpsustatakse nende mõistete sisu. Reklaam peab sisaldama kogu selle täielikuks mõistmiseks vajalikku infot, esitatud teave peab olema tasakaalustatud ega tohi olla ühekülgne. Täpsustatakse ka seda, millistel tingimustel võib investeerimisfondi kohta esitatavat teavet võrrelda teiste investeerimisfondide või teatud võrdlusindeksiga. Näiteks ei tohi reklaamis võrrelda fonde, mille investeerimiseesmärgid, -poliitika või riskitase on sootuks erinevad. Veel ühe olulise uuendusena toob määrus selgust ka investeerimisfondide tootluse kajastamise osas. Tootlus väljendab seda, kui palju on fond suutnud inimeste rahalisi sissemakseid mingil perioodil oma investeerimisega kasvatada ehk teisisõnu perioodi kasumit. Luuakse reeglid, mille kohaselt ei saa fondivalitseja tootluse reklaamimisel enam aluseks võtta meelevaldselt valitud lühikest perioodi, mis on olnud fondi tootluse osas tulemuslikum võrreldes pikema ajavahemikuga, kus tulemus oleks võib-olla hoopis teistsugune. Nagu väärtpaberiturud, kulgevad ka investeerimisfondid ajas tõusude ja mõõnadega. Seega ei saa investeerimisotsus põhineda isikule ette kuvatud suvalisel ja lühikesel tootluse perioodil ning määruse eesmärk ongi seda aspekti täpsustada. Rahandusministeerium jätkab koostöös finantsinspektsiooniga ka kohustuslike pensionifondide tasude analüüsimist. Analüüsitakse nii tasude tänase taseme põhjendatust kui seda, kas riik peaks astuma täiendavaid samme vastavate tasude reguleerimiseks tulevikus. Teravdatud tähelepanu all on ka teiste finantsteenuste, näiteks erinevate panga- ja kindlustustoodete reklaam. Määrus peaks praeguse kava kohaselt jõustuma 1. veebruaril 2007. Määruse eelnõu ja selle seletuskiri on kättesaadavad e-Õiguse infosüsteemis http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=163827 Lisainfo: Kristi Künnapas Rahandusministeerium Kommunikatsiooniosakond Tel. 6 113 035 Mob. 56 215672 E-mail: Kristi.Kynnapas@fin.ee
29 November 2006
  Kommentaarid