Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Ämari Vanglas likvideeritakse ebaseaduslikud spordinurgad

Ämari Vanglas likvideeritakse ebaseaduslikud spordinurgad

Sel nädalal viiakse Ämari Vanglas lõpule kinnipeetavate poolt ebaseaduslikult
ülesseatud nn spordinurkade likvideerimine.

Ämari Vangla direktori Arvi Laide sõnul on vanglas eluosakondade juurde
lokaalaedadesse juba nõukogude okupatsiooni ajast iseeneseslikult tekkinud
spordinurgad, kus teatav osa kinnipeetavaid tegelevad raskuste tõstmisega.
"Iseenesest on spordiga tegelemine väga teretulnud nähtus kinnipeetavate seas,
kuid sellisel moel sai kehaltuuri harrastada vaid teatud osa neist," selgitas
Laide.

Arvi Laide sõnul on seaduse kohaselt vangistuse täideviimise üheks eesmärgiks
kinnipeetavate suunamine õiguskuulekale käitumisele ning selle üheks eelduseks
on võrdsete võimaluste tagamine kõigile kinnipeetavatele. "Vangla ei tohi mingil
juhul soodustada olukorda, kus mõned kinnipeetavad kannavad karistust
soodsamatel tingimustel kui teised," rõhutas Laide.

Laide sõnade kohaselt teatati kinnipeetavatele 2006.a kevadel, et need nn
spordinurgad, mis pole vangla kodukorras ja ka arhitektuuriliselt eluosakondade
juurde ette nähtud, likvideeritakse aasta jooksul. Juba juunikuus ehitati vangla
staadionile, kus kinnipeetavad vastavalt vangla päevakavale selleks ettenähtud
ajal spordi ja kehakultuuriga tegelevad, varjualune, kuhu paigaldatakse vangla
poolt ja kulul samalaadne inventar.

"Seega võivad seal kõik kinnipeetavad, kel selleks soovi on, võrdsetel alustel
sporti teha," kinnitas Laide. Sportimise aega on igale eluosakonnale ette nähtud
3 korda nädalas, kokku 5 tundi.

Spordinurkade etapiviisilist ärakaotamist eluosakondadest alustati septembris.

Spordinurkade likvideerimine on tekitanud pahameelt neid kasutanud
kinnipeetavates, kes on ähvardanud näljastreigiga. Vangla juhkonnale on I
eluosakonnast laekunud 56 avaldust toidust keeldumise kohta. "Olukord on
rahulik, tegeleme hetkel mõne turvakodu või varjupaiga leidmisega, kuhu
loobunute toiduportsjonid saata," ütles Laide.

Ämari Vanglas on tänase seisuga 548 kinnipeetavat, I eluosakonnas on neist 117.

Mart Siilivask
__________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784
mart.siilivask@just.ee
30 November 2006
  Kommentaarid