Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsus kinnitas uuendatud konvergentsiprogrammi ja europlaani

Valitsus kinnitas tänasel istungil uuendatud konvergentsiprogrammi


Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Eesti uuendatud konvergentsiprogrammi 2006. Samuti arutas valitsus euro kasutuselevõtu teemat ning kinnitas muudatused eurole ülemineku plaanis. Rahandus­ministeeriumi ettepaneku kohaselt ei fikseerita praegu konkreetset euro kasutusele­võtu kuupäeva.

Rahandusminister Aivar Sõerd ütles konvergentsiprogrammi kommenteerides, et valitsus jätkab usaldus­väärse majanduspoliitika ja konservatiivse eelarvepoliitika rakendamist. „Konvergentsiprogrammis esitatud eelarvepositsioon on tugev, reservid kasvavad ja valitsussektori võlg väheneb," märkis Aivar Sõerd.

Uuendatud konvergentsiprogrammi koostas rahandusministeerium ning see kajastab Eesti eelarvepoliitikat, lähtudes 2007. aasta riigieelarve eelnõust ja riigi eelarvestrateegiast aastateks 2007-2010. Aivar Sõerdi sõnul on Eesti eelarvepoliitika jätkuvalt kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti ning majanduspoliitika üldsuunistega. „Programm kajastab valitsuse eesmärke ja poliitikaid, mis on sätestatud koalitsioonilepingus ning strateegilistes arengukavades, sealhulgas Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskavas,” lisas rahandusminister.

Seoses konvergentsiprogrammiga arutati ka euro kasutuselevõtu küsimust ning kinnitati muudatused eurole ülemineku plaanis. Kui senistes plaanides oli liitumistähtajaks märgitud 1. jaanuar 2008, siis valitsusele kinnitamiseks esitatud europlaanis kuupäeva fikseeritud ei ole. „Peame õigeks konkreetset euro kasutuselevõtu päeva praegu mitte seada,” lisas Aivar Sõerd. Ka Eesti Panga president Andres Lipstok, kes osales kabineti nõupidamisel, ütles, et ettepanek täpset kuupäeva mitte fikseerida on mõistlik.

Eelkõige erinevatest välisfaktoritest mõjutatuna on hinnatõus viimasel kahel aastal püsinud Eestis 4 protsendi juures ehk selgelt kõrgemal kui on praegu nõutav euroalaga liitumiseks. Eurotsooni keskmisest paar protsendi­punkti kõrgem inflatsioonitempo on kiire majandusarenguga riigi puhul normaalne. Ka madalad intressi­määrad näitavad inflatsiooni­probleemi puudumist.

Kuna hindade arengud muutuvad sageli kiiresti, on inflatsiooni rohkem kui paar aastat ette keeruline usaldus­väärselt prognoosida. Seetõttu pole hetkel võimalik ka täpselt hinnata, millal Eesti võiks hinna­stabiilsuse kriteeriumi täita ning euro­ala täisliikmeks saada. Sellest tulenevalt on europlaanis viited konkreetsetele kuupäevadele asendatud viidetega liitumisotsuse tegemise hetkele või lihtsalt €-päevale.

Vaatamata ebasoodsatele inflatsiooniarengutele soovib Eesti siiski euro kasutusele võtta niipea kui võimalik. Teiste nn Maastrichti kriteeriumite täitmisega Eestil probleeme ei ole. Niipea kui hinna­stabiilsuse kriteerium on täidetud, taotleb Eesti Euroopa Komisjonilt ja keskpangalt Eesti kriteeriumidele vastavuse hindamist.

Nii uuendatud konvergentsiprogrammi kui eurole ülemineku plaani võib leida rahandusministeeriumi veebilehelt www.fin.ee.Kristel Peterson
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3049
gsm 501 2107
e-post Kristel.Peterson@fin.ee
30 November 2006
  Kommentaarid