Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
eelinfo 49.nädal L-Viru Maavalitsus

49.nädal 2006

*_Esmaspäev, 4.detsember_*

*Maavanem Urmas Tamme nõupidamine kell 9.00 Rakvere linnapea Andres
Jaadlaga maavanema kabinetis. *

*Maavalitsuse osakonnajuhatajate nõupidamine maavanema kabinetis kell
10-12.*

*Algusega kell 10 TLÜ Rakvere Kolledžis (Pikk 40) kohalike omavalitsuse
ametnike koolitus "Haldus- ja väärteomenetluse võrdlev analüüs".* Lektor
Meelis Eerik Sisekaitseakadeemiast.
/(Info Maarika Koiduste 32 58 044)/

*Maavanem Urmas Tamm kell 14 Kultuuriministeeriumis, kus ta kohtub
spordiosakonna juhataja Tõnu Seiliga. *

*Maavalituse planeeringute tegelevad ametnikud kohtuvad maavalitsuses
kell 13 Tervisekaitseinspektsiooni Lääne-Virumaa osakonnaga juhataja
Sirje Nõmtakiga* teemal planeeringute kooskõlastamise vajaduste juhud
terviskaitseametiga. (/info Katri Ruut 32 58 016)./

*_4.-5.detsember _*

*Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik Tallinna Ülikoolis
koolinõunike koolitusel*. /(Info 32 58 030)/

*_Teisipäev, 5.detsember_*

*Maavanem Urmas Tamme ja Ida-Eesti Päästekeskuse direktori Ailar
Holzmanni kohtumine maavanema kabinetis kel 8.00.*

*Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond Vihula vallas kell 14.
Teemaks 2007. aasta tegevusplaan*. /(info Mati Jõgi 32 58010)/

*Algusega kell 10 VIROLi jäätmekeskuse infoseminar maavalitsuse saalis.*
/(Info Jaan Lõõnik 32 58045)/

*Algusega kell 13 VIROLi riigihanke "Jäätmete sorteerimise ja töötlemise
hoone projekteerimine" pakkumiseelne koosolek maavalitsuse saalis.*
(/Info Jaan Lõõnik 32 58045)/

*Lastekaitse peaspetsialist Helbe Jaanimägi Sotsiaalministeeriumis
maavalitsuste lastekaitsespetsialistide infopäeval. *

*Haridus- ja kultuuriosakonna vanemspetsialist Valdur Liiv kell 16
algaval Haljala valla kultuurikomisjonis valla kultuuripreemia laureaadi
selgitamisel*. (/info Valdur Liiv 32 58 036)/

*_Kolmapäev, 6 detsember_*

*Maakonna turismiümarlaud kell 11 Lahemaa külastuskeskuses Palmses*.
Arutusel 2007.a turismiümarlaua algatused. Arutelu juhib turismiekspert
Ain Hinsberg /(info arendusspetsialist Moonika Pello 32 58013)/

*Kell 13.00 toimub maavalitsuse õppeklassis alaealiste komisjoni istung*
/(info Helbe Jaanimägi 32 580 43)/

*Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik tutvub Vaeküla
Kooliga.*

*Maavalitsuse vanemspetsialist Olev Raudsepp Eesti Regionaalse
Spordinõukogu koosolekul Pärnumaal Jõulumäe tervisespordikeskuses*.
Pävakavas: 2007. a riigieelarve spordi osa toetuste jaotamise põhimõtete
arutelu, liikumisharrastuse arengukava 2007.a. rakendusplaani
elluviimisest, maakondade spordiliitude tugevdamisest, treenerite
kutseomistamise riiklikust järelvalvest, 2006.a lisaeelarve spordi osa
tutvustamine, sh maapiirkondade noortespordi
toetuse jaotamise põhimõtetest, regionaalsete tervisespordikeskuste
programmidest.
/(Info Olev Raudsepp 32 58 038)/

*EL teabekorraldaja Lääne-Virumaal Anne Mäeots maakondlike EL teabe
korraldajate töönõupidamisel Stenbocki majas* (Rahukohtu 3 Tallinn).
Päevakavas: kokkuvõte 2006.a tööst, 2007.a tegevuskava projekti
arutelu. (/Info Anne Mäeots 32 58 031)/

*_6.-7.detsember_*

*Tervisedenduse spetsialist Olga Boitsov Arula külalistemajas Valgamaal
maakonna tervise edendajate supervisioonil*/. (Info 32 58 033)/

*_Neljapäev, 7. detsember_*
*Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolek algusega kell 10 Sõmeru
vallas Sõmeru põhikoolis.* Päevakorra eelnõu:
Sõmeru vallavanema tervitus, Peep Vassiljev
Maavanema informatsioon, Urmas Tamm
VIROLi 2007. aasta tööplaani ja 2007.a eelarve I lugemine, Jaan Lõõnik
VIROLi 2006. aasta III lisaeelarve kinnitamine, Jaan Lõõnik
Virumaa korvpalli noortekoondise tegevuse toetamisest, Toomas Väinaste
Raha eraldamine maakonna omavalitsuste koostöökulude katteks, Jaan Lõõnik
Audiitori määramine, Jaan Lõõnik
Rakvere Kutsekeskkooli informatsioon, Ada Väät ja Anu Jänes (Rakvere
Kutsekeskkool)
Omavalitsuste infoühiskonda viimise strateegia ja tegevuskava
koostamisest, Hannes Astok, E-Riigi Akadeemia programmi direktor
Informatsioon EOÜ volikogu koosolekust, 3+3 maakonnajuhtide koosolekust,
aasta teo 2006 valimisest, Toomas Väinaste, Jaan Lõõnik, Ello Odraks.
/(Info VIROL tegevdirektor Jaan Lõõnik 32 58045)/

*Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik kell 9 tutvub
Kadrina Keskkooli ja Aru Grupiga ja sealse kutse-eelõppe korraldusega*.

*Haridus- ja kultuuriosakonna töötajate koolitus kell 13 Toilas*. Toila
Gümnaasium, ettekanne "Ettevõtlikkuse arendamine Šotimaa näitel.

*Maavanem Urmas Tamm kutsutud koos teiste maavanematega Presidendilossi,
kus Vabariigi President maavanematele lõuna. *

*_Reede, 8.detsember_*

*Kell 15 algõpetuse aktiivi koosolek*. Poolaasta kokkuvõte ja uued
plaanid 2007.a. /(Info haridusinspektor Monica Jaanimets 32 58034)/

*Arengu ja planeeringu osakonna juhataja kt Mati Jõgi ja
arendusspetsialist Moonika Pello Siseministeeriumis Lõuna-Soome ja Eesti
koostööprogrammi töökoosolekul.*

*Maavalitsuse saalis infopäev algusega kell 10-13.20
"Kultuuriturundamine ja kultuuriprojektide rahastamine*". Tutvustatakse
Eesti-Vene Interreg IIIA koostööprojekti CulTourism, mis tegeleb
kultuuri ürituste tootestamise ja turundamisega Põhja-Eesti ja Peterburi
vahel. Arutame koos 2007. aastaks nimetatud projekti raames koostatava
kultuurikalendri üle.
Eesti Instituudi esindajad tutvustavad Eesti Kultuuri Kontaktpunkti ning
2007-2013 perioodil kultuuriprojektide rahastamisvõimalusi. Eesti
Kultuuri Kontaktpunkti keskne ülesanne on vahendada informatsiooni
Euroopa Liidu kultuurikoostöö programmi Kultuur kohta, nõustada
projektikirjutajaid ning abistada neid partnerite leidmisel ja taotluste
esitamisel. Samuti vahendatakse infot teiste rahvusvaheliste ja
riigisiseste kultuurivaldkonna koostöö- ja rahastamisvõimaluste kohta.
www.ccp.einst.ee <http://www.ccp.einst.ee/>
/ Seminarist osavõtt on tasuta. Info ja registreerimine telefonil
3258054 või e-postiga arenduskeskus@l-virumv.ee
<mailto:arenduskeskus@l-virumv.ee>/

*Väike-Maarja valla 15.aastapäeva tähistamine kell 18 Väike-Maarja
rahvamajas*. /(Info 32 95750, 5291149)/

*Vihula valla 15.aastapäeva tähistamine kell 19 Palmse mõisas* (/info 32
58630)/

*Viru-Nigula 15.aastapäeva tähistamine kell 15 kontsert-aktusega Vasta
mõisas* /(info 53 423 935)/
01 Detsember 2006
  Kommentaarid