Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsus kiitis heaks sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõus muudetakse sotsiaalmaksu maksmise aluseks olevat kuumäära, laiendatakse ravikindlustusega hõlmatud isikute arvu töötuna arvel olevate isikute osas, täiendatakse isikute ringi, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu. Ka on seaduseelnõus mõned tehnilist laadi muudatused.

Sotsiaalmaksu seaduse muutmise eesmärgid on:
- sätestada sotsiaalmaksu kuumäära tõstmine eelmise aasta alampalgani aastaks 2009 (s.o 2009. aastal 2008. aasta alampalk jne);
- laiendada sotsiaalmaksuseaduse §-s 6 toodud isikute ringi, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu, tagades ravikindlustuse kõikidele töötuna arvel olevatele isikutele. Alates eelnõu jõustumisest hakkab riik maksma töötuna arvel olevate isikute eest sotsiaalmaksu tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel alates 31. arveloleku päevast ning enne seda lisaks tööturukoolituse ning –praktikal osalejate eest ka tööharjutuses osalevate töötute eest;
- laiendada nende isikute ringi, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu neile maksutud tasult, mitte kuumääralt;
- sätestada, et kui seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus on väiksem, kui riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär, siis on sotsiaalmaksu arvutamise aluseks kuumäär.

Taustaks: Eesti 70 000 ravikindlustamata isikust on töötuid 2/3. Kindlustamata isikutele ravikindlustuse võimaldamise vajalikkusele on tähelepanu juhtinud nii Maailma Tervishoiuorganisatsioon kui ka vastavad Euroopa Liidu institutsioonid.
Sotsiaalministeeriumi prognooside kohaselt on 2007. aastal tööturuametis iga kuu töötuna arvel keskmiselt 21 500 inimest (2005. aasta registreeritud pikaajalise töötuse andmed: registreeritud pikaajalisi töötuid on 12 457). Iga kuu saab töötutoetust keskmiselt 7800 inimest. Iga kuu tuleb uue töötuna arvele keskmiselt 2800 inimest. Seega oleks 2007. aastal iga kuu keskmiselt 10 900 inimest, kes ei ole töötutoetuse kaudu ravikindlustatud.

Siiani on ravikindlustuse saamist piiratud töötutoetusega, mis on tekitanud töötute seas ebavõrdse olukorra. Eelnõu tagab ravikindlustuse kõigile aktiivselt tööd otsivatele töötutele tööotsimise perioodiks ja tööturuteenustes osalemise ajaks. Sellega laieneb ravikindlustusega kaetute ring ligikaudu 10 900 isiku võrra.

Eelnõu soodustab osaajaga töökohtade juurde loomist ning seega tööhõivet (nt last kasvatavad naised, õppurid), kuna eelnõuga lisatakse sotsiaalmaksuseadusesse isikute gruppe, kelle eest ei pea tööandja maksma sotsiaalmaksu mitte kuumääralt, vaid neile makstud tasult.

Eelnõu arvestab positiivset mõju ka riigieelarvele, sest lisavahendeid laekuks nii riikliku pensionikindlustuse kui ka ravikindlustuse finantseerimiseks. Näiteks 2008. aastal saaks esitatud arvestuse alusel pensionikindlustus täiendavalt 302,3 mln krooni ja ravikindlustus täiendavalt 224,3 mln krooni. Ka laekub arvestuste kohaselt lisaraha riiklikuks pensioni- ja ravikindlustuseks.
Eelnõu jõustub 1. jaanuarist 2007. a, v.a eelnõu § 1 punktid 1, 4 ja 16, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2008. a ja punkt 5, mis jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Vabariigi Valitsus

Loe lähemalt Vabariigi Valitsuse istungil toimunu kohta:

http://www.valitsus.ee/brf/index.php?id=7706
04 Detsember 2006
  Kommentaarid