Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi eelinfo 4.-10. detsembrini

Esmaspäeval, 4. detsembril avab Jõgevamaa Keskkonnateenistus oma
töötaja Rando Omleri loodusfotode näituse *Puu- ja kivihiiglased
Jõgevamaal“. Näitus tutvustab Jõgeva maakonna kaitsealuseid
üksikobjekte - põlispuid ja rändrahne. Näitus jääb avatuks 31.
detsembrini.

Lisainfo:
Rando Omler,
Keskkonnaministeeriumi Jõgevamaa Keskkonnateenistuse metsanduse
spetsialist
528 9687

Teisipäeval, 5. detsembril algusega kell 11 toimub
Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, 1. korruse saal)
keskkonnaorganisatsioonide esindajate ja Keskkonnaministeeriumi
töötajate ümarlaud Natura 2000 võrgustiku ja Arhusi konventsiooni
rakendamise teemadel.

Lisainfo:
Kersti Kikkas,
Keskkonnaministeeriumi infospetsialist
6260 705

Teisipäeval, 5. detsembril algusega kell 10 toimub Metsakaitse- ja
Metsauuenduskeskuse saalis (Iva 12, Tallinn) metsakorraldajate infopäev,
kus tutvustatakse 2007. aasta metsakorraldajate tegevust reguleerivaid
õigusakte.

Lisainfo:
Marku Lamp,
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist
626 2920
marku.lamp@envir.ee

5. detsembril algusega kell 12 korraldab Valgamaa Keskkonnateenistus
Pühajärve puhkekodus keskkonnatasusid tutvustava infopäeva.
Keskkonnatasudest, veekasutuse, jäätmete ja õhu aastaaruannetest,
puhastusseadmete hooldamisest ning heitvee seirest räägivad Valgamaa
keskkonnateenistuse peaspetsialistid Kersti Nurmetalu ja Peeter Ekstein.
Saastetasu asendamist selgitab Valga Keskkonnakeskuse juhataja Riho
Karu. Õppepäevale on oodatud aruandekohuslastest ettevõtted ja asutused,
kohalike omavalitsuste esindajad ning raamatupidajad. Õppepäeva
läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Mait Kuusik,
Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuse keskkonnateabe
spetsialist
766 6115

Teisipäeval, 5. detsembril algusega kell 14 toimub Taebla
Vallavalitsuses Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arengukava
kohta esitatud kommentaaride ja ettepanekute arutelu.

Lisainfo:
Mati Kallemets,
Lääne Maavalitsuse maaelu spetsialist
472 5618
Mati.Kallemets@lmv.ee

Kolmapäeval, 6. detsembril avab Eesti Loodusmuuseum näituse *Kilde
Kagu-Aasiast“. Näitusel on eksponeeritud Loodusmuuseumi töötajate
poolt Kagu-Aasia ekspeditsioonidel kogutud materjalid, nt mardikad,
liblikad, taimed. Näitus on avatud 23. märtsini 2007.

Lisainfo:
Uve Ramst,
5342 2062

Uno Roosileht,
551 6547

Kolmapäeval, 6. detsembril korraldab Raplamaa Keskkonnateenistus
kohalike omavalitsuste ametnikele koolituspäeva, mille eesmärk on
tutvustada suurlautade ja nahaparklatega seonduvaid keskkonnaaspekte.
Koolituspäeval külastatakse ka kaitstavaid loodusobjekte.

Lisainfo:
Marit Kivisild,
Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistuse keskkonnateabe
spetsialist
484 1173
marit.kivisild@rapla.envir.ee

Kolmapäeval, 6. detsembril osaleb Raplamaa keskkonnateenistuse juhataja
Hetti Kask Rapla Maavalitsuses arutelul, kus täpsustatakse 2007. aasta
maakondlikke jalgrattamarsruute (“Rattaga Raplamaal”) ja nende
sidumist kaitsealade ja kaitstavate objektidega.

Lisainfo:
Hetti Kask,
Raplamaa keskkonnateenistuse juhataja
484 1170
hetti.kask@rapla.envir.ee

Kolmapäeva, 6. detsembril osaleb keskkonnaminister Rein Randver
Sillamäe sadamas vedelkeemia terminali TankChem avamisel.

Lisainfo:
Ere Valgemäe,
Keskkonnaministeeriumi referent
626 2883
ere.valgemae@envir.ee

Neljapäeval, 7. detsembril kell 9.30 osaleb keskkonnaminister Rein
Randver Põhjala Foorumi *Jätkusuutlik areng Põhjamaades ja Eestis“
avamisel.

Lisainfo:
Ere Valgemäe,
Keskkonnaministeeriumi referent
626 2883
ere.valgemae@envir.ee

Neljapäeval, 7. detsembril algusega kell 9.30 toimub Vormsi
Koolituskeskuses Prästvike rannajärve taastamise detailplaneeringuga
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu.
Projekti arendaja on Vormsi Vallavalitsus.

Lisainfo:
Ene Sarapuu,
Vormsi vallavanem
473 2226
vv@vormsi.ee

Neljapäeval, 7. detsembril algusega kell 17 toimub Viljandi
Linnavalitsuse II korruse saalis (Laidoneri plats 5, Viljandi) Viljandi
linna loodava vaba-aja keskuse keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu
avalik arutelu.

Lisainfo:
Reeme Remmelgas,
Viljandi Linnavalitsuse linnamajandusameti peaspetsialist
435 4718
reeme.remmelgas@viljandi.ee

Eelinfo koostas:
Manuela Pihlap
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 5625 0398
manuela.pihlap@envir.ee
04 Detsember 2006
  Kommentaarid