Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Baseli konventsiooni kohtumine arutas Probo Koala juhtumit

Baseli konventsiooni kohtumine arutas Probo Koala juhtumit

Keenias toimunud Baseli konventsiooni kohtumine keskendus
Elevandiluurannikul toimunud keskkonnakatastroofile ja
elektroonikaseadmete jäätmete käitlemisele.

Keskkonnaministeeriumi esindajad andsid kohtumisel ülevaate Probo Koala
juhtumist Eestis. *Eesti rõhutas kohtumisel kehtiva regulatsiooni
lünkade väljaselgitamise vajadust, mille täitmine aitaks vältida
tulevikus sarnaseid juhtumeid,“ ütles Keskkonnaministeeriumi
asekantsler Harry Liiv. *Eesti jagas Euroopa Liidu eesistuja kõnes
toodud seisukohta, et koostöös erinevate rahvusvaheliste
organisatsioonidega tuleb senisest tõhusamalt rakendada regulatsioone,
mis on suunatud riikidevahelise jäätmeveo korraldamisele.“

Elevandiluuranniku presidendi esitatud ülevaate andmetel põhjustasid
Probo Koala mürgised jäätmed 10 surmajuhtumit ja 69 tõsisemat
haigestumist, 3600 inimest vajas kergemat arstiabi, 100 000 inimest
pöördus tervishoiuasutustesse lihtsalt tervise kontrollimiseks.

Rahvusvaheline merendusorganisatsioon IMO rõhutas, et Probo Koala
juhtum näitab vajadust täiendada nii MARPOL-i konventsiooni kui ka
mereõiguse regulatsiooni. See teema pälvis ka Euroopa Liidu
teravdatud huvi.

Baseli konverentsi president tunnustas Eestit Probo Koala juhtumi
lahendamisel. Probo Koala juhtumiga kerkinud küsimused lülitati ühe
alamprogrammina konventsiooni järgneva kahe aasta tööplaani, kus Eestil
on võimalus oma ettepanekuid ka rakendada.

Kohtumise teiseks põhiteemaks oli elektroonikaseadmete jäätmete
käitlemisega seotud küsimused. “Arenguriikides ei ole tagatud
nõuetekohane elektroonikaseadmete käitlemine, mille põhjuseks on
teadmiste puudumine, jäätmete illegaalne vedu ning arenguriikide
huvipuudus,“ selgitas Liiv.

Baseli konventsiooni Ida-Euroopa regiooni töögrupp valis OEWG töögrupi
(open-ended working group) asejuhatajaks Eesti Keskkonnaministeeriumi
jäätmeosakonna juhataja Peeter Eegi.

Baseli konventsiooni osapoolte konverentsil võeti vastu laevade
lammutamist ja taaskasutamist ning jäätmete ekspordikeeldu
arenguriikidesse puudutavad otsused.

Lisainfo:

Harry Liiv
Keskkonnaministeeriumi asekantsler
626 2850
harry.liiv@envir.ee
05 Detsember 2006
  Kommentaarid