Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Liit toetab 142 miljoni krooniga Eesti haldussüsteemi

Euroopa Liit toetab 142 miljoni krooniga Eesti haldussüsteemi


Möödunud reedel sõlmiti viimased lepingud Euroopa Liidu üleminekutoetuse (Transition Facility) 2004. aasta programmi raames, millega eraldatakse 142 miljonit krooni Eesti halduse Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viimiseks.

Lepingutega kaeti 92 protsenti kogu ette nähtud vahenditest. 2005. ja 2006. aastatel on EL üleminekutoetuse programmi raames eraldatud abi vastavalt 87 ja 58 miljonit krooni.

EL üleminekutoetuse 2004. aasta programmi raames toetatakse muuhulgas tarbijakaitseameti haldussuutlikkuse tõstmist: luuakse tarbijakaitse komitee ja korraldatakse tarbijate teavitusprogramm. Samuti viiakse läbi mitmeid koolitusi riigihangete alal. Lisaks sellele tõstetakse Eesti politsei haldussuutlikkust võitluses narkokuritegevusega, töötatakse välja elektrooniline nakkushaiguste infosüsteem ning toetatakse kodakondsuseta isikute lõimumist Eesti ühiskonda. Projektide rakendamine jätkub 2007. aasta lõpuni.

Euroopa Liidu üleminekutoetus on enamasti Eesti riigisektorile suunatud abimeede, mille kaudu jätkatakse Phare programmist toetust saanud valdkondade rahastamist pärast Euroopa Liidu liikmeks astumist. Üleminekutoetust on võimalik taotleda nii institutsionaalseks ülesehituseks kui ka sellega seotud investeeringuteks.


Kristel Peterson
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3049
gsm 501 2107
e-post Kristel.Peterson@fin.ee

20 Detsember 2006
  Kommentaarid