Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Ametiühingute Keskliit taunib katseid mõjutada streigiks valmistujaid

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) mõistab teravalt hukka viimastel päevadel ilmnenud katsed desinformeerida avalikkust ja mõjutada streigiks valmistuvaid tervishoiutöötajaid.

Tõele ei vasta väited, nagu oleks 17. jaanuariks kavandatud streik ebaseaduslik. Streigi ebaseaduslikuks kuulutamine on ainult kohtu pädevuses.

Täiesti alusetud ning ilmselt eelkõige streigiks valmistujatele psühholoogilise surve aval­dami­seks on ka jutud streikijaid ähvardavatest suurtest trahvidest. Seadus ei võimalda streigi korraldamise eest kedagi karistada.

Streigiõiguse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtted keelavad kõik tegevused, millega püü­tak­se piirata töötajate vabadust streigis osaleda. "Näiteks on täiesti lubamatu, et tööandjad keelitavad töötajaid loobuma streigis osalemisest, lubades neile vastutasuks palgatõusu, mida töötajad streigiga taotlevad," rõhutas EAKLi esimees Harri Taliga. "See on vastuolus Rahvus­va­helise Tööorganisatsiooni (ILO) seisukohtadega."

Ametiühingute Keskliit peab vastutustundetuks ja ülimalt ka­het­susväärseks avaldusi, nagu seaks streik ohtu inimeste elu ja tervise. "Tervishoiutöötajate ametlikus streigiteates on must valgel kirjas, et vältimatu abi osutamine jätkub ka streigi ajal," tõdes Taliga. "Olen veendu­nud, et mistahes surveavaldused ei heiduta õiglast palka nõudvaid tervishoiutöötajaid."

Täiendav info:
EAKL esimees
Harri Taliga 6412 800, 55 53 48 40

12 Jaanuar 2007
  Kommentaarid