Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Keskpanga pressiteade. Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

2006. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 265 000 võltsitud euro pangatähte. Järgnev tabel annab ülevaate võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuse järgi:
€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500


Jaotus nimiväärtuse järgi (%)

1

3

36

31

24

3

2

Jätkuvalt võltsitakse kõige enam 20-eurost pangatähte, millele järgnevad 50- ja 100-eurone pangatäht. 2006. aasta juulist detsembrini moodustasid need kolm nimiväärtust üle 90% ringlusest leitud võltsingutest.


Järgnevalt esitatud poolaastaandmete kohaselt on võltsingute arv viimase kolme aasta jooksul muutunud vaid vähesel määral:


Ajavahemik

2003/1 pa

2003/II pa

2004/1 pa

2004/II pa

2005/1 pa

2005/II pa

2006/1 pa

2006/ pa


Võltsingute arv

231 000

312 000

307 000

287 000

293 000

286 000

300 000

265 000

Neid andmeid vaadeldes tuleks silmas pidada ringluses olevate ehtsate pangatähtede arvu järkjärgulist kasvu (2006. aasta teisel poolel keskmiselt 10,6 miljardit). Nagu eelnevates aruannetes märgitud, avastatakse suurem osa (98%) ringluses olevaist võltsinguist euroala riikides. 2006. aasta teisel poolel avastati ligikaudu 1% võltsingutest euroalavälistest ELi liikmesriikidest ja 1% ülejäänud maailmast.

Avalikkus võib usaldada euro pangatähtede kvaliteeti ja turvaelemente. Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 13 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla jätkuvalt tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Igasuguseid võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest hõlpsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse eurosüsteemi teabematerjalides ning EKP ja eurosüsteemi riikide keskpankade kodulehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teisega, mille ehtsuses ollakse kindel.

Võltsimisvastases võitluses teeb eurosüsteem tihedat koostööd Europoli (levitab teavet enne ringlusse jõudmist konfiskeeritud võltsitud euro pangatähtede ja müntide kohta) ja Euroopa Komisjoniga (vastutab võltsitud euromünte käsitleva teabe levitamise eest). Õiguskaitseküsimustes on eurosüsteemil head koostöösuhted Interpoli ja siseriiklike politseiasutustega. Kõigil, kes kahtlustavad, et nende kätte on sattunud võltsitud pangatäht, palutakse see üle anda politseile, edastades võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta, või oma riigi keskpangale, kui see on siseriikliku tava kohaselt lubatud.


Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 8304, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.int <BLOCKED::http://www.ecb.int>

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Teate vahendas Eesti Pank.

12 Jaanuar 2007
  Kommentaarid