Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Toetusega kõrvaldatakse püügilt täiendavalt umbes kümme kalalaeva

Toetusega kõrvaldatakse püügilt täiendavalt umbes kümme kalalaeva

Vabariigi Valitsuse otsusega eraldada lisaeelarvest kalandusele
täiendavalt 44,4 miljonit krooni, saab "Kalalaevastiku püügivõimsuse
reguleerimise" toetusmeetme raames kõrvaldada kalapüügilt täiendavalt
umbes 10 kalalaeva.

Antud meetme raames laekus PRIA-sse 2005. aastal toimunud taotlusperioodil
39 taotlust, millest eelarvevahendite piires rahuldati 17 taotlust (sh
sihtotstarbe muutmiseks 9 ja utiliseerimiseks 8), kogusummas ligikaudu 60
miljonit krooni. 17 laeva väljaviimine kalalaevade riiklikust registrist
vähendab kogu Eesti traallaevastiku püügivõimsust ligi 17% võrra.
Täiendava 10 kalalaeva püügilt kõrvaldamine katab ära enamuse 2005. aasta
taotlusvooru järel eelarvevahendite puudumise tõttu toetuseta jäänud
taotlused.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul on see viimaste kalanduse
arengute valguses hea uudis. "Arvestades, et Läänemere kalavarude olukord
ei ole üldjoontes paranenud – näiteks vähendas Euroopa Liidu
kalandusnõukogu tulenevalt tursavaru halvenevast olukorrast tursapüügi
kvooti 118 tonni võrra – saab täiendavate laevade püügilt kõrvaldamist
pidada positiivseks ning kiireloomuliseks lahenduseks püügivõimaluste ja
püügivõimuse tasakaalu viimisel," sõnas Tuiksoo. Lisaeelarvest eraldatud
rahast makstakse ühekordset 10 000 euro suurust hüvitist ka antud laevadel
töötanud ja püügilt kõrvaldamisega töö kaotavatele kaluritele.

Eesti riikliku arengukava meetme 3.9 "Kalalaevastiku püügivõimsuse
reguleerimine" eesmärgiks oli vähendada kalalaevastiku püügivõimsust
tagades seeläbi tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate
kalavarude vahel. Eesmärgi saavutamiseks kasutati kahte toetatavat
tegevust – kalalaeva utiliseerimist ja sihtotstarbe lõplikku muutmist.
Euroopa Liidu struktuurifondide raames oli püügivõimsuse reguleerimise
toetustena võimalik välja jagada ligikaudu 60 miljonit krooni.

Eestis, nagu ka muu maailma kalanduses, on üheks olulisemaiks probleemiks
üleliigne püügivõimsus, mida Euroopa Liidu kalanduspoliitika raames on
püütud ja püütakse ka edaspidi lahendada kompensatsiooni maksmise teel
kalalaevade omanikele, kes loobuvad oma kalalaevaga kala püüdmast.
Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise meede jätkub püügivõimsuse ja
püügivõimaluste tasakaalustumiseni ka uue Euroopa Kalandusfondi raames
järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil aastatel 2007-2013. Toetusmeede
plaanitakse avada käesoleva aasta teisel poolaastal.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 6 256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
05 Jaanuar 2007
  Kommentaarid