Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Komisjon võttis vastu struktuurivahendite rakendusmääruse

Euroopa Komisjon võttis vastu struktuurivahendite rakendusmääruse
Eile, 27. detsembril avaldati Euroopa Liidu Teatajas perioodi 2007-2013 struktuurivahendite rakendusmääruse (Euroopa Komisjoni määrus 1828/2006) lõppversioon, millega sätestatakse reeglid Euroopa Regionaalarengu fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist rahastatud toetuste jagamisele ja kasutamisele.“Struktuurivahendite rakendusmäärus on viimane osa perioodiks 2007-2013 ettevalmistatavast Euroopa Liidu õiguslikust raamistikust. Määrus on liikmesriikidele uueks programmperioodiks ettevalmistumisel äärmiselt olulise tähtsusega,” sõnas Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner.Volinik Hübner pidas eriti rõõmustavaks seda, et rakendusmäärusega on muudetud struktuuritoetuse andmine ja kasutamine märksa läbipaistvamaks: edaspidi on kõikidel liikmeriikidel kohustus avalikustada struktuurivahenditest toetust saanud projektide loetelud. Teise positiivse asjaoluna tõi volinik Hüber välja liikmesriikide varajase kaasamise rakendusmääruse väljatöötamisprotsessi, mis võimaldas liikmesriikidel alustada struktuurivahendite planeerimisega juba enne rakendusmääruse valmimist.Võrreldes käesoleva perioodiga soovivad liikmesriigid uuel perioodil investeerida rohkem innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevustesse. Volinik Hübneri sõnul aitavad need suunad Euroopa Komisjoni arvates kindlasti kaasa Euroopa konkurentsivõime parendamisele.Aastatel 2007-2013 on Eestil võimalik kasutada struktuurivahendeid 53,2 miljardi krooni ulatuses. Struktuurivahendite planeerimine perioodiks 2007-2013 toimub valdkondlike rakenduskavade raames, mille väljatöötamine on jõudnud lõppfaasi. 2007 aasta alguses esitatakse valdkondlikud rakenduskavad Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ning seejärel Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks.


Paavo Pauklin
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 611 3448
E-post: <mailto:papaavo.pauklin@fin.ee> paavo.pauklin@fin.ee
28 Detsember 2006
  Kommentaarid