Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Kinnitati Loode- ja Kirde-Atlandi püügivõimalused

Kinnitati Loode- ja Kirde-Atlandi püügivõimalused

Neljapäeva varahommikul lõppenud EL Ministrite Nõukogu istung võttis
vastu ja kinnitas 2007. aasta püügikvoodid ja püügitingimused.

Loode-Atlandi kalapüügikvoodid ja tingimused jäid enamasti 2006. aasta
tasemele. Ainsana otsustas nõukogu 2007. aastal vähendada süvalesta
püügikvoote vastavalt Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioonis kokku
lepitud taastusplaanile, mille kvoodiks kujunes 321,3 tonni.

Suurim on Eestil Loode-Atlandil kreveti püügikvoot - 1667 püügipäeva
(püügipiirkonnas 3M) ja 245 tonni (püügipiirkonnas 3L). Meriahvena
püügikvoot järgmisel aastal on 1571 tonni ja rai kvoot 546 tonni.

Kirde-Atlandil otsustas Kalanduskomisjon 2007. aastal 25% võrra
vähendada meriahvena püügikvooti, milleks kujunes 210 t. Seevastu
suurenes makrelli kvoot, mis on järgmisel aastal 135 tonni.

Lisaks vähendati Kirde-Atlandil täiendavalt süvaliikide püügikoormust
5% võrra 2003. aasta tasemest ning kehtestati meriahvena püügikeeld
Norra meres perioodil 1. jaanuar - 30. juuni 2007.

Lisainfo:
Ain Soome,
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja
626 0711
ain.soome@envir.ee
22 Detsember 2006
  Kommentaarid