Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rein Lang: erikoolide probleem vajab tõhusat lahendust

Rein Lang: erikoolide probleem vajab tõhusat lahendustJustiitsminister Rein Lang on nõus tänases Postimehes ilmunud õiguskantsleri
raportis esitatud väidetega Kaagvere erikoolis valitsevate puuduste kohta.
Ministri hinnangul tuleks Haridus- ja Teadusministeeriumil astuda kiireid ja
tõhusaid samme olukorra lahendamiseks.Mullu 26. novembril külastas justiitsminister Rein Lang kodanikupäeva puhul
kooli kutsel Kaagvere erikooli, kus muuhulgas arutleti ka erikoolide probleemide
ja tuleviku üle. Juba toona avaldas justiitsminister Rein Lang soovi püüelda
eesmärgi poole vähendada alaealiste õigusrikkumiste retsidiivsust 30
protsendini.„Justiitsministeeriumi eesmärk on, et erire˛iimiga koolidest ei kasvaks peale
uut kuritegelikku põlvkonda ning just seetõttu peakski Haridus- ja
Teadusministeerium kaaluma õiguskantsleri raportis esitatud vigade kiiret ning
efektiivset parandamist,“ märkis Lang.Justiitsminister oli novembris toimunud erikooli külastusel ühel nõul Haridus-
ja teadusministeeriumi esitletud erikoolide diferentseerimise plaaniga. "Selles
on meil täiesti ühtne seisukoht - peab eksisteerima erikoolide paljusus,"
rõhutas Lang. "Eriti oluline on see vanglakogemusega noorte eraldamisel näiteks
esmakordselt erikooli sattunutest, sest nende kokkupaigutamine on absoluutselt
lubamatu," lisas justiitsminister."Loodetavalt aga näeb erikoolide arengukava ette tõelisi muutusi ega ole
lihtsalt järjekordne kinnisvara arendus- ja ehitusprojekt," avaldas Lang ühtlasi
lootust.Justiitsministeeriumis eelmisel aastal valminud "Alaealiste kuritegevuse
vähendamise arengukava aastateks 2007-2009" käsitleb muuhulgas ka erikoolide
valdkonda. Erikoolide puhul tuuakse eesmärkidena välja turvalise koolikeskkonna
loomine, õpilaste erikooli suunamise korrastamine ning erikoolide õppe- ja
kasvatustöö arendamine, sealhulgas perekeskse õpilaste hajutatuse mudeli
rakendamine. Eraldi käsitletakse arengukavas ka järelhooldussüsteemi loomist
erikoolist lahkujatele.
23 Jaanuar 2007
  Kommentaarid