Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
RIIGIKOHTU PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE KOLLEEGIUM ARUTAB MAKSUKORRALDUSE SEADUSE § 28 LG 4 VASTAVU

Homme, 1.oktoobril arutab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium Tallinna Halduskohtu taotlust kontrollida kuni 10.04.1996 kehtinud ja 10.04.1996 -1.07.2002 kehtinud Maksukorralduse seaduse § 28 lg 4 ning nende alusel antud rahandusministri määruste vastavust põhiseadusele.

Nende sätete kohaselt sätestab vähemmakstud või tähtajast hiljem makstud maksudele intressi määra rahandusministri määrus. Tallinna Halduskohus leiab, et intressi määra oleks pidanud kehtestatama seadusega. Selle delegeerimine rahandusministrile polnud õiguspärane ning põhiseadusega kooskõlas, kuna intress on oma olemuselt ja eesmärgilt riiklik maks ning on põhiseaduse § 113 kaitsealas. Põhiseaduse selle sätte kohaselt tuleb riiklikud maksud sätestada seadusega.

Tallinna Halduskohus leiab, et intressi määra kehtestamine rahandusministri määrusega võib rikkuda õiguskindluse põhimõtet, kuna määra on võimalik muuta korduvalt ning lühikese etteteatamisaja jooksul. Ka on riiklike maksude kehtestamine antud seadusandja pädevusse ning selle delegeerimine täitevvõimule (rahandusministrile) rikub võimude lahususe põhimõtet.

Tallinna Halduskohus taotleb kuni 10.04.1996 kehtinud ja 10.04.1996 -1.07.2002 kehtinud Maksukorralduse seaduse § 28 lg 4 ning nende alusel antud rahandusministri määruste põhiseadusevastaseks tunnistamist.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi istung toimub Riigikohtu üldkogu saalis algusega kell 13 ja on avalik.
30 September 2002
  Kommentaarid