Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Omavalitsuste eelarvetesse laekus mullu rohkem tulusid 125 miljonit krooni

*Omavalitsuste eelarvetesse laekus mullu rohkem tulusid 125 miljonit krooni*

2006. aastal laekus Lääne-Virumaa omavalitsustele tulusid kokku 790
miljonit krooni, mis on 125 miljonit krooni rohkem kui 2005. aastal.

Üksikisiku tulumaksu laekus kokku 333,7 miljonit krooni, mis ületab
möödunud aasta laekumise 69,5 miljoni krooniga.

Maakonna omavalitsustel kasvas tulumaksu laekumine võrreldes eelmise
aastaga keskmiselt 1,26 korda. Eestis suurenes tulumaksu laekumine
keskmiselt 1,24 korda. Kõige suuremat tulu ühele omavalitsuse elaniku
kohta sai Harjumaa, väikseim tulumaksu laekumine oli Ida-Virumaa
omavalitsustes.

Lääne-Virumaa ühe elaniku kohta laekus tulumaksu 4797 krooni. Kõrgemad
tulumaksu laekumised elaniku kohta olid Rakvere linnal - 5393 krooni,
Sõmeru vallal - 5231 krooni, Kunda linnal - 5216 krooni ja Vihula
vallal - 5179 krooni inimese kohta. Vähem laekus tulumaksu vallaelaniku
kohta Laekveres - 3642 krooni, Rakkes - 3697 krooni, Rägaveres - 3777
krooni ja Väike-Maarjas - 3955 krooni.

Maamaksu laekus Lääne-Virumaa kohalikes omavalitsustes kokku 30,98
miljonit krooni, mis ületab 2005. aasta laekumise 3,28 miljoni krooniga.

Tasandusfondi vahendeid said kohalikud omavalitsused riigieelarvest
kokku 258,3 miljonit krooni, mis suurenes võrreldes 2005. aastaga 23
miljoni krooni võrra. Tasandusfondist eraldati vahendeid tulude
ühtlustamiseks 84,4 miljonit krooni, hariduskuludeks 140,6 miljonit
krooni, koolilõunaks 13,4 miljonit krooni; haridus- ja kultuuritöötajate
palkade ühtlustamiseks 5,45 miljonit krooni ja toimetulekutoetusteks
14,45 miljonit krooni.

Muude toetustena (põhivara soetuseks, sihtotstarbelised ja
mittesihtotstarbelised) said kohalikud omavalitsused kokku 87,9 miljonit
krooni. Kaupade ja teenuste müük andis tulusid kokku 54,6 miljonit
krooni ja muid tulusid (vara müük, ressursimaks) laekus kokku 24,5
miljonit krooni.

Toimetulekutoetusteks eraldatud vahendeid kasutati kokku summas 9,6
miljoni krooni, millest 0,6 miljonit krooni moodustas toetus kaugkütte
hinnatõusu kompenseerimisele.

2006.aasta kohalike omavalitsuste kulud moodustasid kokku 788,2 miljonit
krooni, mis ületab möödunud aasta kulutusi 147 miljoni krooniga. Rohkem
kulutati haridusele - 50,5%, majandusele - 18,2%; vaba ajale,
kultuurile ja spordile - 15,0% ning valitsemisele - 8,6%.

Omavalitsuste pangaarvetel oli aasta lõpuks rahalisi vahendeid 53,5
milj. kr, mis võrreldes möödunud aastaga suurenesid 12,3 milj. kr võrra.

Omavalitsuste võlakohustused kasvasid 2006.aastal võrreldes 2005.
aastaga 10,8 miljonit krooni, moodustades kokku summa 116 milj. krooni,
millest kapitaliliisingu kohustused 4,9 miljonit krooni ja võetud laenud
111,1 miljonit krooni.

Lubatud laenukoormus võrreldes eelarve mahuga on suurim Väike-Maarja
vallal, madalaim Rakke vallal.

Reet Naaris
Maavalitsuse rahandusosakonna
juhataja asetäitja
32 58 023
23 Jaanuar 2007
  Kommentaarid