Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Avaliku teabe seadus suurendab võimu läbipaistvust

Avaliku teabe seadus suurendab võimu läbipaistvustTäna, 24. jaanuaril läbis Riigikogus kolmanda lugemise ja võeti vastu Avaliku
teabe seaduse muutmise seaduse, mille eesmärgiks on avaliku võimu läbipaistvuse
suurendamine ja tänapäeva infotehnoloogiliste arengute vastavusse viimine
kehtiva seadusega.Justiitsminister Rein Langi sõnul on Avaliku teabe seaduse(AvTS) jõustumisest
möödas juba viis aastat. „Seoses infotehnoloogia kiire arenguga on muudatused
vajalikud, et lahendada praktikas tekkinud probleeme. Samuti on seaduse
eesmärgiks lihtsustada protseduuri teabe kättesaadavuse tagamiseks,“ märkis
Lang.Uus seadus võimaldab avalikkusel kontrollida avalike ülesannete täitmist, samuti
võimaldada igaühele saada operatiivselt kätte teavet, mis on vajalik tema
õiguste ja kohustuste realiseerimiseks.Näiteks tuleb seaduse kohaselt viia asutuse õigusaktid dokumendiregistrisse kohe
järgmisel päeval – seni määras tähtaja asutus ise. Ka muutub võimalikuks
dokumentidega tutvumine otse dokumendiregistris (seni on olnud
dokumendiregistrist näha vaid pealkiri, dokumendi endaga tutvumiseks tuli
pöörduda juba asutuse poole).„Seaduses on lähtutud põhimõttest, et avalikule teabele on juurdepääs vaba ning
seda võib piirata vaid seadusega sätestatud juhtudel ja ulatuses,“ lisas Lang.Seaduse põhilahendused väljatöötanud töörühma koosseisu kuulusid Tallinna
Tehnikaülikooli, Riigi Teataja Kirjastuse, õiguskantsleri, Andmekaitse
Inspektsiooni, E-Riigi Akadeemia ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
esindajad.

Mart Siilivask
__________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784
mart.siilivask@just.ee

24 Jaanuar 2007
  Kommentaarid