Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rahvusvahelise turujärelevalve seminari teemaks on infovahetuse suurendamine

Phare Turujärelevalve projekti algatusel toimub 1.-2. oktoobril Tallinnas rahvusvaheline seminar "Turujärelevalve Euroopas - Internetipõhised Info- ja kommunikatsioonisüsteemid".

Äärmiselt oluline on turujärelevalve raames avastatud ohtlike toodete alane teavitamine kogu Euroopa Liidu ulatuses. Euroopa riikides kasutatakse hetkel eri valdkondades teavitamiseks erinevaid infosüsteeme. Eesti peab valima, kas töötada välja oma riigisisene turujärelevalve infosüsteem või liituda Euroopa Liidu poolt hetkel valmistamisel oleva infosüsteemiga ICSMS.

Seminaril analüüsitakse Põhjamaade kui EL liikmesriikide senist turujärelevalve infovahetuse praktikat, tutvutakse Läti ja Leedu hetkeolukorraga ja tulevikuplaanidega selles vallas ning arutatakse koostöö võimaluste üle. Samuti tutvustatakse seminaril ICSMS infovahetussüsteemi testimise tulemusi, mille Eesti turujärelevalve institutsioonide viisid läbi koos AS Aprotega. Seminari eesmärk on samuti Põhjamaade ja Balti riikide turujärelevalve alase koostöö edendamine ning infovahetuse parandamine. Esindatud on Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Islandi masinaohutuse ning isikukaitsevahendite turujärelevalve eksperdid, kes kõik osalevad ka erinevate Põhjamaades kasutusel olevate turujärelevalve alaste infosüsteemide töögruppide praktilises töös.
01 Oktoober 2002
  Kommentaarid