Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Kalle Laanet: andmekaitse üks olulisemaid alustalasid on vastutus

Kalle Laanet: andmekaitse üks olulisemaid alustalasid on vastutusTäna, 26. jaanuaril, Rahvusvahelist Andmekaitse päeva tähistava konverentsi "Isikuandmete kaitse ja E-Riik" avakõnes juhtis siseminister Kalle Laanet tähelepanu infoajastuga kaasnevatele ohtudele ning rõhutas vastutuse ja suhtumise tähtsust isikuandmete kaitses.Siseminister Kalle Laanet märkis, et kuigi Eesti võib end infoühiskonna arendamisel pidada eeskujuks kogu maailmale, ei saa mööda vaadata ka infoajastuga kaasnevatest ohtudest. "Internet on endaga kaasa toonud uue kuriteoliigi - häkkerluse. Samuti näib üheks saatuslikumaks ohuks kujunevat terrorismi "kolimine" internetti," rääkis Laanet. Siseminister rõhutas, et tegelemine andmekaitsega on vastava ala asjatundjatele suur väljakutse, kuna on väga raske prognoosida riskide arengut ja määra, mida tohutult kiiresti arenev elektrooniline andmevahetus, kogu maailma võrgustumine endaga toob.Lähiaastate tähtsamaks tegevuseks andmekaitse valdkonnas nimetas siseminister ühinemist Schengeniga. "Schengeni viisaruumi keskseks süsteemiks on Schengeni infosüsteem, mis liigutab Euroopa Liidu liikmesriikide vahel väga suurt hulka isikuandmeid ning meie kõigi huvides on, et seda informatsiooni kasutataks õiguspäraselt," rõhutas Laanet.Siseminister kiitis Andmekaitse Inspektsioonis algatatud halduspraktika ja karistuspoliitika karmistamist oluliste isikuandmete töötlemise nõuete rikkumiste suhtes. "Infotehnoloogia- ja meediaajastul reguleerib isikuandmete kaitse ühelt poolt juurdepääsu avalikuks kasutamiseks mõeldud teabele, teiselt poolt peab aga tagama inimeste eraelu puutumatuse," ütles Kalle Laanet. "Selle ülesande täitmine pole kergete killast, sest piir era- ja avaliku sfääri vahel kaldub pidevalt sellesama kõikjale ulatuva meedia mõjul ähmastuma."Kõnet lõpetades avaldas Kalle Laanet usku, et peatselt siseministeeriumi haldusalast justiitsministeeriumi alla viidav Andmekaitse Inspektsioon leiab oma edasisel tegevusel sobiva tasakaalu ennetava tegevuse ning järelevalve tegevuse vahel. "Andmekaitse Inspektsiooni kohustus jälgida ja abistada inimesi mõistmaks oma õigusi eraelu puutumatusele ja õigusele saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni," ütles siseminister.Siseministri kõne leiate siseministeeriumi kodulehelt http://www.siseministeerium.ee/2716

Kristina Leer
pressinõunikAvalike suhete osakond:

Osakonnajuhataja: Kaja Kukk - tel: 612 5030; GSM: 51 76 108; kaja.kukk@siseministeerium.ee

Pressinõunik Katrin Vides - tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; katrin.vides@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kärt Einlo - tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; kart.einlo@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542; kristina.kareva@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kristina Leer - tel: 612 5033; GSM 51 27 089; kristina.leer@siseministeerium.eeFaks: 612 5077; e-post: info@siseministeerium.ee

Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
26 Jaanuar 2007
  Kommentaarid