Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tarbijakaitseameti järelevalve- ja nõustamisalase töö tulemustest 2006. aastal

Tarbijakaitseamet koostas möödunud aastal teenindus- ja kaubandusettevõtetele kokku 3740 akti ning 144 ettekirjutust. Kontrollimise põhjal avastati väärtegusid 969, millest trahviotsuseid tehti 698, summas 499 320 krooni, ülejäänud 271 moodustasid suulised hoiatused. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Tarbijad esitasid kokku 1904 avaldust, sh:

kaubanduse kohta 953, millest:

· 889 olid seotud tööstuskaupadega (sh jalatsid – 249; arvutid ja tarvikud - 96; mööbel – 92; telefonid – 87; rõivad ja muud tekstiiltooted – 55; kodutehnika - 54);

· 64 avaldust puudutas toidukaupu (sh piimatooteid 9; alkohoolseid jooke – 7).Teenuste kohta laekus 816 pretensiooni, millest:

* 581 puudutas lepingulisi teenuseid (sh ehitusteenus 141; turismiteenus 87; transporditeenus 47);
* 108 sideteenuseid (sh 56 telefoni- ja 41 kaabelleviteenuste kohta);
* 60 eluasemekulusid (sh vesi ja kanalisatsioon 15; gaas 10 ja küte 7).


Reklaami kohta laekus kokku 27 avaldust ja müügiedenduse kohta 11 avaldust.Kõige rohkem menetleti Tarbijakaitseametis eksitava reklaami juhtumeid. Näiteks leidis suurt kõlapinda Coca-Cola Company Soundwave korgikampaania. Kampaania reeglid olid sihtrühmale liialt keerukalt esitletud ja valmistasid vääriti arusaamiste tõttu osalejatele palju pettumust. Eelkõige pettusid kampaanias lapsed. Eelnimetatud kampaania raames leidsid Tarbijakaitseametile avalduse esitanud tarbijate pered ning AS Coca Cola HBC Eesti kompromissi lastele saadetud meenete näol.Alates 01.07.2004.a. tegutseb Tarbijakaitseameti juures sõltumatu institutsioon tarbijakaebuste komisjon, mis lahendab tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi. Vähemalt kolmeliikmelises tarbijakaebuste komisjonis juhib asja arutamisi komisjoni esimees ning komisjoni liikmeteks on võrdse esindatuse põhimõttel Tarbijakaitseameti või tarbijaorganisatsiooni ning vastava valdkonna ettevõtjate erialaliidu esindaja. Tarbija jaoks on tegemist kohtuvaidlusega võrreldes probleemi tunduvalt lihtsama, mugavama, vähem aega ja raha nõudva lahendusega, mis on osapooltele tasuta.Komisjon on 2006 aasta jooksul menetlenud kokku 264 avaldust.

Tooteliigiti kõige rohkem kaebusi laekus:

* jalatsitele kokku 71 avaldust;
* arvutitele 19;
* rõivastele 14;
* mööblile 14;
* mobiiltelefonidele 13;
* digitaalfotokaameratele 5.Teenuste kohta esitati Tarbijakaebuste komisjoni kõige rohkem kaebusi reisiteenuste kohta, kokku 50. Ehitusteenuste kohta aga laekus 27 kaebust.Komisjoni istungitel on tehtud 260 otsust (264-st avaldusest nelja lahendamine jätkub 2007.aastal). Nendest otsustest on rahuldatud 61 avaldust, lahenenud kokkuleppel 102, osaliselt rahuldatud 11, rahuldamata 67, väljus pädevusest 19. Seega laekunud avaldustest sai positiivse või tarbijat rahuldava lahenduse 66,9%.Komisjoni otsus avaldatakse Tarbijakaitseameti veebilehel kahe tööpäeva jooksul pärast seda, kui komisjoni liikmed on otsuse allkirjastanud.

http://www.tka.riik.ee/index.php?id=1331%2C1335 <http://www.tka.riik.ee/index.php?id=1331%2C1335&lang=est> &lang=estTarbijakaitseameti infotelefonil nõustati 2006. aasta jooksul eesti ja vene keeles kokku 13 822 tarbijat. Võrreldes 2005.aastaga on kõnede arv kasvanud 237 võrra. Keskmiselt nõustati kuus 1152 isikut, mis teeb umbkaudu 55 kõnet päevas

Tööstuskaupade (6 978) osas on jätkuvalt kõige rohkem probleeme tekitanud ebakvaliteetsed jalanõud (1324). Peamisteks probleemideks jalanõude puhul on nende madal kvaliteet, rahulolematust põhjustavad näiteks seest määrivad, kergesti lagunevad ja esimese niiskusega vormituks muutuvad jalanõud, samuti kurdetakse kontsaplekkide halva kvaliteedi üle. Jalatsitele järgnevad kõnede arvu poolest arvutid ja – tarvikud (797), millede puhul kaevatakse toodete madala kvaliteedi üle, mistõttu vajab arvuti juba mõnenädalase kasutamise käigus remonti; samuti kurdetakse eestikeelse kasutusjuhendi puudumise üle. Kolmandal kohal platseeruvad signaalid kodutehnikale (728). Ostetud kodutehnikaga seoses pöörduti infotelefonile 728 korral, mis on võrreldes eelmise aastaga 109 pöördumise võrra rohkem. Kodutehnika puhul valmistavad tarbijatele probleeme puudulikud kasutusjuhendid, kus oluline teave eseme tarvitamiseks on jäetud eesti keelde tõlkimata ning kodumasinate ebarahuldav kvaliteet ehk kasutamisel ilmnevad puudused. Enam kõnesid laekub veel rõivaste ja muude tekstiiltoodete (658), mööbli (620)), mittekvaliteetsete telefonide ja muude sidevahendite (558) ning TV, muusika- ja raadiokaupade (531) peale.Teenuste (3257) osas on tarbijatele enim muret tekitanud ehitusteenuseid pakkuvad firmad (721), autoteenindus (247) ja kodutehnika remont (196).Toidukaupadele esitati signaale 364 korral, enim avaldasid tarbijad rahulolematust ebakvaliteetsete liha ja lihasaaduste (49), piimatoodete kvaliteedi (44), alkoholi (39), kala ja kalatoodete (38), teravilja- ja pagaritoodete (27) kohta. Enim probleeme tekitas see, et nimetatud tooteid müüdi poodides hoolimata realiseerimistähtaja ületamisest. Palju kaebusi tuli ka toodete eksitava hinnateabe kohta kauplustes.Reklaami kohta tuli 139 kõnet. Rahulolematust avaldati erinevate tele-, raadio- ja trükimeedias avaldatud reklaamide üle, mida peeti kas eksitavaks või ebaeetiliseks.

Evelin Koppel
Tarbijakaitseamet
Avalike suhete peaspetsialist
+ 372 6 201 904
30 Jaanuar 2007
  Kommentaarid