Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Majandusministeeriumis kogunes väikeettevõtluse nõukoda

Täna pidas majandusministeeriumis järjekordse istungi Väikeettevõtluse Nõukoda.

Majandusministeeriumi majandusarenguosakonna juhataja Maria Hinrikus tutvustas riikliku arengukava ühtset programmdokumenti, mida majandusministeerium, rahandusministeerium ja Eesti Pank ühiselt välja töötavad struktuurifondide vastuvõtmise ettevalmistamiseks.

Ministeeriumi väikeettevõtluse talituse juhataja Pirko Konsa teavitas koosolnuid Eesti ühinemisest Euroopa Liidu väikeettevõtluse hartaga ning andis ülevaate riikliku strateegia "Ettevõtlik Eesti" 2002. aasta tegevuskava täitmisest esimesel pooleaastal. Nenditi, et mitmed programmid on edukalt käivitunud, näiteks Kredexi laenutagatise ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse pakutav stardiabiprogramm, samuti tõdeti, et ettevõtjatel on olnud oodatust väiksem huvi töötajate täiend- ja ümberõppe toetamise programmi vastu.

Nõukoja liikmed on Eesti Väikeettevõtete Assotsiatsioon, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit, samuti Eesti Kõrgema Kommertskooli ettevõtluse õppetool. Edaspidi lubasid ettevõtlusorganisatsioonid teha koos riigi institutsioonidega senisest tihedamalt koostööd riiklike ettevõtluse toetamise programmide tutvustamisel.
02 Oktoober 2002
  Kommentaarid