Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Täpsustusid tervisekaitsenõuded koolides

Täpsustusid tervisekaitsenõuded koolideleJaanuari lõpust hakkas kehtima sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ muutmine“, millega muudeti klassis lubatud minimaalset temperatuuri ja tundide toimumise korraldust külma ilma korral.Uue määruse järgi ei tohi temperatuur õpperuumis olla vähem kui 19 kraadi ja võimlas vähem kui 18 kraadi. Varasem määrus lubas klassiruumides temperatuuri alanemist 13 kraadini, mis on töövõimet pärssiv ja immuunsussüsteemi ohustav.Muudeti ka õppetöö toimumist külma ilma puhul. Varem oli õppetöö toimumine seotud välisõhu temperatuuriga, kuid ei olnud arvestatud külma ja tuule koosmõju. Tuul tugevdab oluliselt madala temperatuuri toimet ja võib põhjustada pikal kooliteel põhikooli õpilaste külmumist, külmetamist ja haigestumist. Tuul kiirusega 10 meetrit sekundis -10 kraadi juures toimib nagu -27 kraadi vaikse ilma korral. Seetõttu arvestatakse tajutavat temperatuuri, võttes aluseks Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee <http://www.emhi.ee/> avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmed ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel www.tervisekaitse.ee <http://www.tervisekaitse.ee/> avaldatud tuule-külma indeksi tabeli.Lastekaitse Liidu ettepanekul muudeti õppetegevuse lõpuaega põhikoolis, mis on varasema 20.00 asemel kell 19.00 õhtul. Muutuse eesmärk oli tagada laste turvalisus ka siis, kui kool töötab kahes vahetuses.Määrusega täpsustati ka mõisteid kooli päevakava, kooliväsimus ja õpivalmidus.Määruse eesmärk on tunnistada kehtetuks õpilaste ebavõrdset eristamist võimaldavad regulatsioonid, mis on riives põhiseadusega ja ÜRO Laste õiguste konventsiooniga.Määruse tekst: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12782669 <https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12782669>Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
+372 626 9321
+372 56 623 823
08 Veebruar 2007
  Kommentaarid