Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Selgus Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskuse operaator

Rendikonkursi komisjon esitas keskkonnaministrile ettepaneku kinnitada
Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskuse opereerimiseks ja ohtlike
jäätmete käitlemiseks korraldatud läbirääkimistega hanke võitjaks
AS Epler & Lorenz.

*Komisjon hindas pakutud rendi suurust ootustele vastavaks ning
piisavaks, arvestades riigivara majandamise kava ning üldist
turusituatsiooni,“ ütles Keskkonnaministeeriumi haldusosakonna
juhataja kt, läbirääkimistega hanke komisjoni esimees Tiit Tamm.

*Pakkuja AS Epler & Lorenz esitatud spetsialistide nimekiri ja nende
CV-d näitavad, et pakkuja meeskond koosneb viiest kvalifitseeritud ning
kogemustega spetsialistist, keda võib usaldada Lõuna-Eesti ohtlike
jäätmete kogumiskeskust opereerima,“ selgitas Tamm.

Rendikonkursile rohkem pakkumisi ei esitatud. Keskkonnaminister
tunnistas vastavalt komisjoni ettepanekule Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete
kogumiskeskuse parimaks pakkumiseks AS-i Epler & Lorenz, kes on
tegutsenud Eestis ohtlike jäätmete käitlemisega juba üle 10 aasta.
Komisjon andis positiivse hinnangu AS Epler & Lorenz suutlikkusele täita
ohtlike jäätmete käitlemise nõudeid ka ajutise ülekoormuse korral.

Rentnik kohustub rendileandjale hüvitama makstud hoonestusõiguse tasu
ja kindlustusmaksed ja maksma igakuist renti, lisaks tasu
kommunaalteenuste (vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia, küte) ning
muude rendiobjekti kasutamisega seotud või kolmanda isiku poolt
osutatavate teenuste eest.

Euroopa Liidu ohtlike jäätmete direktiivi kohaselt on
jäätmekäitlusvõrgu arendamine liikmesriikide kohustus.
Sellega tagab riik, et ohtlikud jäätmed ei satu keskkonda ja hoiab
käitlushinnad kontrolli all. Riigikogu kinnitas 2002. aastal
jäätmekava, kus sätestati nelja ohtlike jäätmete käitlemise jaama
rajamine, sh Lõuna-Eestisse. Selleks eraldati 175 miljonit krooni,
millest oli ette nähtud ka Tartu ohtlike jäätmete kogumiskeskuse
ehitus.

Lisainfo:
Manuela Pihlap,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908
5625 0398
manuela.pihlap@envir.ee
15 Veebruar 2007
  Kommentaarid