Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EAKL pressiteade

Ametiühingute Keskliit protesteerib 42tunnise töönädala vastuEesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) on kategooriliselt vastu valitsuse kavatsusele kehtestada päästjatele 42tunnine töönädal.Riigikogus on läbinud teise lugemise päästeteenistuse seaduseelnõu, millega 24tun­nis­tes vahetustes töötavatele päästjatele tahetakse kehtestada 42tunnine töönädal."Ametiühingud ei saa nõustuda pretsedenditu sooviga kehtestada päästjatele 42tunnine töönädal, mis on selge tõend jätkuvast hiilivast rünnakust Eesti töötajate õigustele," ütles EAKL esimees Harri Taliga. "Torkab silma, kui palju ruumi on eelnõu seletus­kir­jas pühendatud just selle 42tunnise töönädala õigustamisele."Ühe ametkonna suutmatust korraldada oma tööd kehtivates seadustes antud võima­luste raames ei saa tuua ettekäändeks töötajate õiguste kärpimisele ja täiesti alusetule töönädala pikendamisele. Eestis rakendatud 40tunnine töönädal on kogu maailmas tunnustatud põhimõte.Eelmisel aastal vastu võetud päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö- ja puhke­aja seaduse muutmise seaduses on kirjas, et tehes 24tunniseid vahetusi ei ületa pääs­te­teenistuja keskmine tööaeg 40 tundi nädalas kuuekuulise arvestusperioodi jooksul."Eesti läheb otsesesse vastuollu Euroopa Sotsiaalhartaga, kui riik liigub kas või ühes konkreetses valdkonnas tööaja pikendamisele," rõhutas EAKLi esimees. "Bürokraat­li­ku lähenemise asemel tuleks kasutada näiteks võimalust summeeritud tööaja rakenda­miseks, soodustades selle kaudu ühtlasi dialoogi töötajate ja juhtkonna vahel."On üli­malt kõnekas, et valitsuse algatatud eelnõu autorid jätsid arvestamata eranditult kõik Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu tehtud muudatus- ja täiendusettepanekud. Eelnõu lõpphääletus Riigikogus on kavas järgmisel nädalal.

Lisainfo:

EAKL esimees

Harri Taliga 6412 800, 55 53 48 40EAKL infojuht

Siiri Rebane 64 12 808, 58 19 04 00
15 Veebruar 2007
  Kommentaarid