Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
L-Viru maavalitsuse eelinfo 19-24.02

*_Esmaspäev, 19.veebruar_*

_Maavanem Urmas Tamme kohtumine Rakvere linnapea Andres Jaadlaga
maavanema kabinetis kell 9.00._

_Osakonnajuhatajate nõupidamine kell 10.00-12.00 maavanema kabinetis._

_Kell 16 maavanema kabinetis ettevõtlikuma kohaliku omavalitsuse
konkursi komisjoni koosole_*k*. Konkursile laekusid andmed Rakvere ja
Kunda linnalt, Rakvere, Tamsalu, Sõmeru, Vinni ja Kadrina vallalt.
/(Info Leho Leis 32 58 028)/

*_Teisipäev, 20.veebruar_*

_Konverents „Tallinn-Tartu-Valga-Riia kiired raudteeühendused” Tartus
Atlantise konverentsikeskuses algusega kell 11.00._*
*Konverentsi korraldavad Tartu, Valga, Jõgeva ja Lääne-Viru maavalitsus
ning Tartu Linnavalitsus. Konverentsi eesmärk on jagada teavet ja
kujundada ühiseid seisukohti, valmistamaks ette tegevusi
Tallinn-Tartu-Riia vahelise kiire reisirongiliikluse käivitamiseks ja
kiriema raudteeühenduse loomiseks Tallinn-Valga liinil, samuti
raudteeliikluse paremaks korraldamiseks Lõuna- ja Ida-Eestis.
Konverentsil tutvustatakse muuhulgas äsja valminud Rail Baltica
teostatavus-tasuvusuuringut ning uue Koidula piirijaama projekti
hetkeseisu, samuti Eesti riigi, Eesti Raudtee, Edelaraudtee ja riigi
plaane kõnesoleva trassi arendamisel.
Konverentsile on osalema palutud raudteeäärsete regioonide, asjaomaste
ministeeriumide jt riigiasutuste, raudteeliiklusest huvitatud ettevõtete
ning suuremate erakondade esindajad.
/(Info ja registreerimine Tartu Maavalitsuse avalike suhete
peaspetsialisti kt Eda Tagamets 7 305 209, eda.tagamets@tartumaa.ee
<mailto:eda.tagamets@tartumaa.ee>)/

_Virumaa Kirjandusauhinna žürii koosolek kell 13 Lääne-Virumaa
Keskraamatukogus, kus arutatakse, kellele anda seekordne Virumaa
kirjandusauhind_*
*Kirjandusauhinnale kandideerivad teosed: "Kõne koolimaja haual", Viivi
Luik, "Eri Klasiga Kielis", Ülo Tuulik; "Aastad ja päevad: nooruselugu",
Debora Vaarandi; "Sinimäed 1944: II maailmasõja lahingud Kirde-Eestis",
Mart Laar; "Külmetava kunstniku portreed: Viinistu triloogia", Mart
Kivastik; "Ita Ever", Margit Kilumets; "Henrik", Andrei Hvostov; "Kiri
ei põle ära", Andres Tarand.
/(Info Reet Tomband reet@mail.lvkrk.ee <mailto:reet@mail.lvkrk.ee>, Jaan
Lõõnik 32 58 045)/

_*20-.21veebruar*_

_Maavalitsuste rahandusosakondade juhatajate ja siseministeeriumi
esindajate nõupidamine Valgamaal_. Arutusel 2007.a maavalitsuste
tegevuskulude eelarve jaotus, kavandatava 2008.a eelarve printsiibid,
maavalitsuste hallatavate asutuste üleandmisega seonduv, 2006.a
tegevusaruannete koostamise nõudeid. Nõupidamisel osaleb Riina Kaptein./
(Info 32 58 020)
/

_Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tõnis Randlane
Otepääl maakonnaarstide ja sotsiaal- ja tervishoiuosakondade juhatajate
nõupidamisel._
Arutusel maavalitsuse hallatavate asutuste üleandmine, lepingud
ministeeriumidega, maavalitsuste poolt esitatud 2006.a. tegevuskavade
täitmise aruannetest.
Delikaatsete isikuandmete töötlemine. Tervishoiuteenuste kvaliteedi
hindamine.
Maavalitsuste 2007.a järelevalve alane tegevus. Maavalitsustele
riigieelarvest eraldatavate tegevuskulude jaotuspõhimõtete arutelu ja
ettepanekute tegemine töörühmale./(Info Tõnis Randlane 32 58 040)/

*_Kolmapäev, 21.veebruar_*

_Maavanem Urmas Tamm Vaeküla koolis kell 11.00, kus ta kohtub kooli
personaliga._*
*Vaeküla kool on olnud aastaid maavalitsuse hallatav asutus. Kool kuulub
1.veebruarist k.a Haridus ja Teadusministeeriumile, hoonet hakkab
edaspidi haldama Riigi Kinnisvara AS.

_Maavalitsus teostab järelvalvet Udriku hooldekodus_ /(Info Reet Naaris
32 58 021, Tiiu Kuus 32 580 42)/

_Maavalitsuse planeeringuspetsialist Katri Ruut Jänedal kell 9.00
algaval planeerimisalasel arutelul_. Päevakorras Jäneda piirkonnas
kergliiklusteedest, suusa- ja matkaradadest ning hobuse ja ATV-dega
liiklemisest tulenevate konfliktide lahendamine.
/(Info Tapa abivallavanem Teet Koitjärv 32 29 655)/

*Hariduskomisjoni koosolek algusega kell 13 maavalitsuse õppeklassis*.
Päevakorras maakondlike haridusürituste taotluste läbivaatamine ja
finantseerimise ettepaneku tegemine. /(Info Jaan Lõõnik 32 58 045)/

_Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marge Lepik Valgas
haridusosakonna juhatajate nõupäeval._ Päevakorras üldhariduse
aktuaalsed küsimused ja tagasiside Eesti Haridusfoorumilt /(Info Marge
Lepik 32 58 030)/

_*Neljapäev, 22.veebruar*_

_Maavanem Urmas Tamm kell 9.00 Aavere hooldekodus toimuval üldkoosolekul._

_Maavanem Urmas Tamm sõlmib Irma Rahnu notaribüroos maa
ostu-müügilepinguid kell 14.00._

_Mälumäng ja kõnevõistlus kooliõpilastele Eesti Vabariigi 89.
aastapäevaks algusega kell 12 Rakvere Gümnaasiumi aulas_ (Vabaduse 1).
Kõnevõistlusel oodatakse Eesti riigimehe kõne riigikogus ajal, kui
riigikogu saadetakse laiali ja kehtestatakse vaikiv ajastu
(analoogiliselt situatsiooniga 1934.a).
Osalevad 3-liikmelised võistkonnad keskkoolidest ja gümnaasiumidest.
Parimale õpilas-võistkonnale ja nende juhendajale annab korraldaja SA
Virumaa Muuseumid auhinnareisi Londonisse.
/(Info Virumaa Muuseumid 32 25 500, info@svm.ee , registreerimine kuni
19.02.) /

_Lääne-Viru noortekogu koosolek kell 16.30 maavalitsuse õppeklassis._
/(Info Mari Vaher 32 58 035)/

_Kell 8.30-13.00 hariduse arengukava töörühma koosolek Wesenberghi
konverentsisaali_*_s_.*/* *(Info Marge Lepik 32 58 030)/

Marge Lepik kell 13.00 algaval Lääne-Viru Kutsekõrgkooli nõukogu
istungil Mõdrikul. /(Info Marge Lepik 32 58 030)/

Arengu- planeeringu osakonnajuhataja Mati Jõgi Tartus Eesti-Läti-Vene
naabrusprogrammi Eesti osapoolte koosolekul Tartus. Arutusel Eesti
prioriteedid ning väikeprojektide alameede antud programmis (/info Mati
Jõgi 32 58 010)/

_Esimene õppepäev Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Ülikooli
koostöös korraldatavast 3-päevasest täiendkoolitusest teemal
"Organisatsiooni dokumendihalduse analüüs ning efektiivse
dokumendisüsteemi väljatöötamine__" kella 10.00-15.30 TLÜ Rakvere
kolledžis (Pikk 40, Rakvere)._
Lektorid Anu Moosel (Riigikantselei arhivaar) ja Lea Treufeldt (Tallinna
Sadama dokumendihalduse osakonna juhataja).
Koolituse sisu: dokumendihalduse standard EVS-ISO 15489; organisatsiooni
dokumendisüsteem, dokumendisüsteemi väljatöötamise ja juurutamise
metoodika, eraldi tähelepanu all on Lääne-Viru omavalitsuste
asjaajamiskord, isikuandmetega dokumentide käsitlemine ja dokumentide
arhiveerimine.

_VIROLi kultuurikomisjoni koosolek algusega kell 11 Viru Teedevalitsuse
saalis _(Vallikraavi 2, Rakvere). Päevakorras: komisjoni esimehe
valimine, maakonna ühisürituste ja koostöökulude finantseerimise
taotluste läbivaatamine ja arvamuse andmine nende rahastamiseks. (/info
Jaan Lõõnik 32 58045)/

_VIROL finantseerimiskomisjoni koosolek algusega kell 16 Viru
Teedevalitsuse saalis_ (Vallikraavi 2, Rakvere). Päevakorras: maakonna
ühisürituste ja koostöökulude finantseerimise taotluste läbivaatamine ja
üldkoosolekule ettepaneku tegemine nende rahastamiseks.

*_22.- 23. veebruar_*
_Maavalitsuse noorsootöö spetsialist Mari Vaher Randivälja külas
Pärnumaal Eesti Noorsootöö Keskuse korraldataval väitluse ja avaliku
esinemise teemalisel koolitusel_*.* /(Info 32 58 035) /

*_Reede, 23.veebruar_*

_Maavalitsuse saalis nõupidamine Lääne-Viru maakonna sõpruspiirkondade
esindajatega: kell 10-11 Norra Kuningriigi Vest-Agderi maakonna
esindajatega, kell 11 Rootsi Kuningriigi Jönköpingi linna esindajatega
edasisest koostööst_. /(Info Katrin Kollo 32 58 061)/

_Eesti Vabariigi 89.aastapäevale pühendatud maavanem Urmas Tamme ja pr
Kersti Armipaiga pidulik vastuvõtt Rakvere teatris algusega kell 18.00._*
*Esinevad Maria Tiimus, Bonzo, Athena kooli tantsulapsed, Virumaa
tütarlastekoor, „Šeikid”, Tarvanpää mehed, ansambel „Kuutaga”.
Aumärkide, auhindade ja tänukirjade üleandmine. /(Info ja/ /osavõtust
teatamine 32 58001, ene.leppik@l-virumv.ee )/

_Eesti Koolispordi Liidu 1.-3. klasside rahavastepalli võistluste
piirkonnavõistlus
algusega kell 10.00 Rakvere Spordihallis__._ Meie maakonnast pääsesid
piirkonnavõistlusele Rakvere Linna Algkooli ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
poiste ning tüdrukute võistkonnad, Tapa Gümnaasiumi poiste ja Rakvere
Reaalgümnaasiumi tüdrukute võistkonnad.
/(info Olev Raudsepp 32 58 038)./

_Eesti korvpalli meistriliiga kohtumine BC Rakvere Tarvas - BC
Kalev/Rapla algusega kell 19.00 Rakvere Spordihallis_. /(Info Andres
Sõber 52 82 992)./

*_Laupäev, 24.veebruar_*

_Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamine Rakveres__:_ kell 7.30
pidulik Eesti Vabariigi lipu heiskamine Rakvere linnuses koos
päikesetõusuga. Lipu heiskavad maavanem Urmas Tamm ja Rakvere linnapea
Andres Jaadla, laulab Rakvere meeskoor. Rahvas oodatud lipu heiskama.

_Kell 11.00 miiting Ausambamäel Vabadussõja ausamba juures._
Päevakohased sõnavõtud, lillede-pärgade asetamine, laulab Rakvere meeskoor.


Hilje Pakkanen
avalike suhete nõunik
32 58007, 53 499 629
15 Veebruar 2007
  Kommentaarid