Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti tegi märkusi gaasijuhtme rajamise kohta

Eesti tegi märkusi gaasijuhtme rajamise kohta

Täna, 15. aprillil Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud märkused ja
ettepanekud kavandatava gaasijuhtme Nord Stream rajamise KMH
lähteülesande kohta peavad silmas Läänemere ökosüsteemi
unikaalsust ning kerget haavatavust.

Keskkonnaministeeriumi ettepaneku kohaselt tuleb kavandatava
gaasijuhtme rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandes käsitleda
erinevaid juhtme asukohti ja tehnoloogiaid. *Asukoha alternatiivide
kaalumisel tuleb muuhulgas arvestada Eesti ja Soome vahelise
laevaliikluse koridoriga,“ ütles Keskkonnaministeeriumi asekantsler
Harry Liiv.

Eesti ettepanekutes on märgitud, et KMH aruandes tuleb põhjalikult
hinnata ehitusest tulenevaid mõjusid kaladele ning mereimetajatele.
Käsitleda tuleb ka võimalikke riske ja ohtusid seoses sõjapäevist
merepõhja jäänud miinide ning keemiarelvadega. *Kuna Läänemeri on
tunnistatud eriti tundlikuks merealaks, siis on selle arvestamine
oluline ka KMH aruandes,“ lausus Liiv.

Keskkonnaministeerium juhib gaasijuhtme rajajate tähelepanu ka sellele,
et Eesti ja Soome vahele on hiljuti paigaldatud Estlinki merekaabel
(alalisvoolu kõrgepingekaabel), mis ristub kavandatava gaasijuhtme
trassiga ning mida tuleb samuti KMH-s arvesse võtta.

KMH aruandes tuleb võimalik keskkonnamõju välja tuua erinevate riikide
kaupa, seega teeb Keskkonnaministeerium ettepaneku koondada Eestile
võimalik keskkonnamõju ja ohud eraldi peatükki.

*Praeguse KMH lähteülesande sõnastuse põhjal saab järeldada, et
keskkonnamõju hindamist peetakse vaid formaalseks protseduuriks enne loa
saamist,“ ütles Liiv. *Seepärast teeb Keskkonnaministeerium ettepaneku
KMH aruandes selgelt viidata, et loa andmise üle otsustamisel võetakse
arvesse KMH ja selle avalikustamise tulemusi, ehk võimalik peaks olema
ka loa andmisest keeldumine.“

Arvamusi ja ettepanekuid Nord Streami projekti piiriüleses KMH-s
osalemise ning KMH lähteülesande kohta avaldasid Välisministeerium,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Veeteede Amet, Tallinna
Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, Säästva Eesti Instituudi
Tallinna Keskus ja Eestimaa Looduse Fond. Lisaks laekus
Keskkonnaministeeriumile kahe eraisiku arvamus, WWF uuring merealuste
kaablite kohta Läänemeres ja CCB (Coalition Clean Baltic)arvamus
vajalike uuringute kohta.

Lisainfo:
Harry Liiv,
Keskkonnaministeeriumi asekantsler
626 2850
harry.liiv@envir.ee
15 Veebruar 2007
  Kommentaarid