Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rahvusringhääling on eestlaste hulgas kõige usaldusväärsem institutsioon


Rahvusringhääling on eestlaste hulgas kõige usaldusväärsem institutsioonEesti Televisiooni usaldab 87% ja Eesti Raadiot 79% eestlastest selgub Turu-uuringute AS poolt läbi viidud elanikkonna tele- ja raadioküsitlusest. Avalik-õiguslik ringhääling on eestlaste hulgas usaldusväärseim institutsioon. Eesti Televisioonile ja Eesti Raadiole järgnevad usalduse poolest Eesti Pank, president ja piirivalve.Eesti Televisiooni juhatuse esimehe Ainar Ruussaare sõnul toob nii kõrge usaldusväärsus kaasa ka tohutu vastutuse. "Usaldusväärset mainet on kerge rikkuda, seepärast peame me saateid tehes ja teemasid ning allikaid valides hoidma lati kõrgel ja lähtuma alati heast ajakirjandustavast,” ütleb Ruussaar.Eesti Raadio juhatuse esimees Margus Allikmaa sõnul annab suur usaldus avalik-õigusliku ringhäälingu vastu meile aimu sellest, et meie ajakirjanikud, toimetajad ja saatejuhid on teinud oma tööd igati professionaalselt. “Nende valik vahendatavatest teemadest, seisukohtadest ja arvamustest on kuulajate laia spektrit rahuldanud ning otsus hoida tasakaalu sh poliitilist tasakaalu programmi, mitte iga üksiku saate, lõikes on ennast igati õigustanud. Me oleme teadlikult jätnud tähelepanuta üksikute poliitikute rünnakud konkreetsete saadete suhtes ja keskendunud programmide terviku analüüsile. Eriti rõõmustav on teadmine, et paari viimase aastaga on usaldus meie programmide vastu isegi kasvanud. See kinnitab, et avalik-õiguslikku ringhäälingut on ühiskonnale jätkuvalt vaja ja kahe organisatsiooni ühinemise eelõhtul on selline teadmine Eesti Raadios ning Eesti Televisioonis töötavatele inimestele eriti suureks toeks,” märgib Allikmaa.Mitte-eestlased usaldavad avalik-õiguslikust ringhäälingust rohkem vaid Eesti Panka ja piirivalvet. Eesti Raadiot usaldab 67% ja ETVd 62% mitte-eestlastest. Mitte-eestlaste madalamad usaldusnäitajad ei tulene usaldamatusest, vaid hoiaku puudumisest – viiendik mitte-eestlastest ei oska anda oma hinnangut Eesti Televisioonile ja Eesti Raadiole.Sarnase, institutsioonide usaldusväärsust hindava küsitluse viis 2005. aasta märtsis läbi uuringufirma Faktum. Tollal usaldas Eesti Televisiooni 82% eestlastest ja 65% mitte-eestlastest, Eesti Raadiot 77% eestlastest ja 59% mitte-eestlastest.Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitlus leidis aset ajavahemikul 30. november – 29. detsember 2006 ja 12. jaanuar – 25. jaanuar 2007 ning selles osales 1090 eestlast ja 500 mitte-eestlast vanuses 15-74 aastat.Küsitluse tellis Eesti Raadio ja ETV uuringukeskus. Lisaks usaldusväärsusele hindas küsitlus rahulolu ETV ja Eesti Raadio programmiga ning kaardistas uue meedia kasutust Eesti elanike hulgas.Eesti Raadio ja ETV uuringukeskus on 2007. aastal asutatud avalik-õigusliku ringhäälingu analüüsiüksus, mille peamiseks ülesandeks on pakkuda analüüside ja uuringute näol tuge ER ja ETV programmidele. Samuti kogub uuringukeskus teavet televisiooni, raadio ja uue meedia arengu kohta Eestis. Uuringukeskuse juht on Raivo Suni.

Toomas Luhats
ETV pressiesindaja
tel. 6284633, 5155005
toomas.luhats@etv.ee

www.etv.ee

www.etv24.ee
16 Veebruar 2007
  Kommentaarid