Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Pindalatoetuste väljamaksmine on juriidiline, mitte poliitiline küsimus

Vändre: Pindalatoetuste väljamaksmine on juriidiline, mitte poliitiline
küsimus

Põllumajandusministeeriumi abiminister Rain Vändre kinnitas eilsel
kohtumisel põllumajandustootjatega Kaalis Saaremaal, et ministeerium on
astunud samme lahendamaks pindalatoetuste tagasinõudmisega ja võimalike
sanktsioonide rakendamisega seotud probleeme.

Vändre sõnul on põllumajandusminister möödunud aasta lõpus Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) saadetud kirjaga peatanud
pindalatoetuste tagasinõudmised nende puhul, kellel suurte pinnaerinevuste
tõttu on oht kogu saadud toetusest ilma jääda.

“Oleme tellinud selles küsimuses täiendava auditi, et välja selgitada
probleemide põhjused,” selgitas Vändre. “Selline audit on vajalik pädeva
otsuse tegemiseks, mis peab olema vastavuses Euroopa Liidu vastavate
õigusaktidega.”

Ministri nõuniku Maido Pajo sõnul püütakse põhiliselt Saare- ja Hiiumaa
tekkinud probleemidega poliitilisi kirgi kütta, mis on vastutustundetu.
"Kui PRIA on eksinud, siis tuleb tal endal oma vead parandada. PRIA peab
toetuste väljamaksmisel pidama kinni reeglitest, kuid ei tohi tagantjärele
toetusi ära võtta ega karistada neid taotlejad, kes on toiminud ausalt",
lisas ministri nõunik Maido Pajo.

Tulenevalt toetuste jagamist reguleerivatest õigusaktidest on PRIA-l
kohustus ühtne pindalatoetus taotlejatele välja maksta hiljemalt
30.juuniks 2007.aastal ning põllukultuuride kasvatamise täiendav
otsetoetus hiljemalt 30.aprilliks.

PRIA on tänaseks välja maksnud ühtset pindalatoetust 530 miljonit ja
põllukultuuride kasvatamise täiendavat otsetoetust 293 miljonit krooni.
Ühtset pindalatoetust ja põllukultuuride kasvatamise täiendavat
otsetoetust on seega kätte saanud ligi 98% taotlejatest.
12. veebruaril alustas PRIA ka Maaelu arengukava (MAK) pindalatoetuste
välja maksmisega ning praeguseks on välja makstud ebasoodsamate alade
toetus, kokku 112 miljonit krooni.
Järgmisel nädalal alustab PRIA keskkonnasõbraliku tootmise, mahetootmise,
kiviaedade ja ohustatud tõugu loomade kasvatamise toetuste maksetega ning
veebruari lõpuks on need toetused välja makstud. Toetuste saajad on üleval
PRIA kodulehel.


Lisainformatsioon:
Karina Loi
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254
16 Veebruar 2007
  Kommentaarid