Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Liikuv labor mõõdab Muugal välisõhku

Alates 13. veebruarist mõõdab Eesti Keskkonnauuringute Keskuse liikuv
õhulabor välisõhku Maardu ja Muuga piirkonnas. Lisaks laborile on
lisaanalüsaatorid paigutatud ka kahte Muuga sadamas paiknevasse
seirejaama.

“Mõõtmiste põhiliseks eesmärgiks on määrata eelkõige vesiniksulfiidi
taset välisõhus,” ütles Keskkonnauuringute Keskuse õhukvaliteedi
juhtimise osakonna juhataja Erik Teinemaa. “Mõõtmised kestavad
vähemalt kuu aega.”

Lisaks praegu Maardu linna lähistel Põhjaranna teel paiknevale
liikuvale laborile on kahes Muuga sadama seirejaamas lisaandurid
vesiniksulfiidi taseme mõõtmiseks. “Vesiniksulfiid on ebameeldiva
mädamunalõhnaga gaas ja seniste mõõtmiste põhjal saab väita, et kuigi
selle tasemed Muuga aedlinna ja Randvere välisõhus jäävad normi
piiresse, ületavad nad lõhnaläve ehk inimese tundlikkuse piiri,”
täpsustas Teinemaa. “See hais on hakanud kohalikke elanikke
häirima, samuti kannab tuul vahel sinnakanti lisaks ebameeldivat
lõhna ka Kehra tselluloosi ja paberivabrikust.”

Märtsikuu alguses vaatab keskkonnauuringute keskus liikuva labori ja
Muuga seirejaamade poolt kogutud vesiniksulfiidi andmed üle. Välisõhu
saastatuse taseme põhjal modelleeritakse saasteallikate asukohad ehk
määratakse kindlaks, millistes terminalides tuleb teha
lisauuringuid. “Lisauuringute käigus vaatleme lisaks vesiniksulfiidile
suurema arvu kemikaalide sattumist välisõhku. Alles seejärel saame
kindlalt väita, kus ja missugused tegevused põhjustavad elanikke
häirivat haisu,” ütles Teinemaa.

Teinemaa sõnul on enne lõpparuande valmimist ennatlik tulemusi hinnata.
Kuid senised andmed annavad alust arvata, et Muuga sadamas on hakatud
rohkem laadima väävliühendeid sisaldavaid naftatooteid. “Tegemist võib
olla varasemast erinevate leiukohtade toornaftaga võis siis täiesti uute
produktidega, milles sisaldub suuremas koguses väävliühendeid, mis
põhjustavad inimesi häirivat haisu,” lisas ta.

Lõplikud laboriandmed ja nende põhjal koostatud analüüs annavad
kohalikule keskkonnateenistusele võimaluse ümber vormistada senised
Muuga sadamas tegutsevatele asutustele vormistatud välisõhu saasteload.
Täpsustatud saastelubadest kinnipidamist saab ka Keskkonnainspektsioon
tõhusamalt kontrollida.

Väga oluline on seegi, et ka sadamas tegutsevad ettevõtted juhinduksid
oma töös senisest rohkem sotsiaalsest vastutusest keskkonna ja elanike
ees. Praegu on Muugal tekkinud olukord, kus ettevõtted ei ole
keskkonnaprobleemide lahendamisel kuigi agarad, seda vaatamata
keskkonnaametnike korduvatele tähelepanu juhtimistele.

Lisainfo:
Erik Teinemaa,
Keskkonnauuringute Keskuse osakonnajuhataja
50 94 353
16 Veebruar 2007
  Kommentaarid