Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Kuriteotunnuste puudumise tõttu ei alustata kriminaalmenetlust seoses Pikk tänav 41 korteritehinguga


Kuriteotunnuste puudumise tõttu ei alustata kriminaalmenetlust seoses Pikk
tänav 41 korteritehinguga

Keskkriminaalpolitsei ja Põhja Ringkonnaprokuratuur otsustasid peale
kuriteoteate ja esitatud materjalide läbivaatamist mitte alustada
korteritehingu asjus kriminaalmenetlust seoses linnaametnik Indrek Ahlbergi
tegevusega Tallinnas Pikk tänav 41-9.

Kriminaalmenetluse alustamiseks on vaja tuvastada selged kuriteo tunnused
politseile esitatavas kuriteoteates. Kuriteo tunnused peavad menetluse
alustamiseks juba olemas olema, kuid Keskkriminaalpolitseile esitatud
materjalides puudub kriminaalmenetluse alustamiseks vajalik õiguslik ajend
ja alus.

Indrek Ahlbergi tegevuses seoses Pikk tänav 41-9 korteri muutmises
mitteeluruumist eluruumiks 1999.a., selle üürileandmises, erastamises Ivo
Jaamale ning eluruumi ostmises 2006.a. alguses Indrek Ahlbergi poolt
puuduvad ametialase kuritarvitamise koosseisule viitavad objektiivsed
tunnused.

Tallinna Kesklinna Halduskogu liikmena osales Indrek Ahlberg 08.06.1999.a.
linnavarakomisjoni töös, kus võeti vastu otsus, et Ivo Jaamale antakse luba
välja ehitada mitteeluruume Pikk tn 41 hoovipoolse maja teisel korrusel.
Samaaegselt taotles linnavarakomisjon Tallinna Linnavalitsuselt nende
ruumide kasutusotstarbe muutmist, et sõlmida vastav elamispinna taastamise
leping. Linnavarakomisjonis võeti sellesisuline otsus vastu 9 komisjoni
liikme poolt.

Samuti osales Indrek Ahlberg 15.02.2006.a. Tallinna Linnavolikogu
Linnavarakomisjoni koosolekul, kus 13-liikmeline komisjon võttis vastu
eelnõu „Eluruumide otsustuskorras müük Kesklinnas“, mille kohaselt otsustas
Tallinna Linnavolikogu müüa Tallinna linnale kuuluva ja Kesklinna Valitsuse
valitsemisel oleva eluruumi aadressil Pikk tn 41 korter 9 Ivo Jaamale
hinnaga 21 480 krooni.

Nimetatud otsustused on olnud kollegiaalsed ja sellest tulenevalt puuduvad
objektiivsed faktilised asjaolud, mille põhjal saaks teha järelduse, et
Indrek Ahlberg omas piisavat mõjujõudu otsuste tulemuse üle.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes Kriminaalmenetlusseadustiku paragrahvidest
(KrMS) 198 ja 199 lg 1 p 1 otsustati kriminaalmenetluse ajendi ja aluse
puudumise tõttu jätta kriminaalmenetlus alustamata Indrek Ahlbergi suhtes
Karistusseadustiku paragrahvi 289 tunnustel, mis käsitleb ametiseisundi
kuritarvitamist.

Kadri Põldaru

Kommunikatsioonijuht

Keskkriminaalpolitsei

Tel 612 3792

GSM 5341 3794

<mailto:kadri.poldaru@kkp.pol.ee> kadri.poldaru@kkp.pol.ee

16 Veebruar 2007
  Kommentaarid